Search

Kardiomyopatie – co o nich víme nového

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kardiomyopatie – co o nich víme nového

Medical Tribune 8/2012
04.05.2012 13:13
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., Kardiocentrum, III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze Literatura u autora