Přeskočit na hlavní obsah

Právní náležitosti omezení nebo restrikce ve sledování a léčbě dlouhodobě nespolupracujících pacientů

Onkozpravodaj - Právní náležitosti omezení nebo restrikce ve sledování a léčbě dlouhodobě nespolupracujících pacientů

...Zákon stanoví výjimky, kdy lékař nesmí ukončit péči o pacienta z důvodů neposkytování dostatečné součinnosti. 
Jde o situace, v nichž je třeba pacientovi 

  • poskytnout neodkladnou péči
  • jde­‑li o porod 
  • nebo zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci
  • dále jde­‑li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Individuální posouzení, zda nastaly důvody pro ukončení péče o pacienta, přísluší ošetřujícímu lékaři. Pokud má lékař za to, že je zde důvod pro ukončení péče, vydá pacientovi písemnou zprávu, která důvod ukončení zdravotní péče obsahuje.....

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Anatomie