26.08.13

Právní náležitosti omezení nebo restrikce ve sledování a léčbě dlouhodobě nespolupracujících pacientů

Onkozpravodaj - Právní náležitosti omezení nebo restrikce ve sledování a léčbě dlouhodobě nespolupracujících pacientů

...Zákon stanoví výjimky, kdy lékař nesmí ukončit péči o pacienta z důvodů neposkytování dostatečné součinnosti. 
Jde o situace, v nichž je třeba pacientovi 

  • poskytnout neodkladnou péči
  • jde­‑li o porod 
  • nebo zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci
  • dále jde­‑li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Individuální posouzení, zda nastaly důvody pro ukončení péče o pacienta, přísluší ošetřujícímu lékaři. Pokud má lékař za to, že je zde důvod pro ukončení péče, vydá pacientovi písemnou zprávu, která důvod ukončení zdravotní péče obsahuje.....

Žádné komentáře:

Okomentovat

Translate

Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

3. 7. 2018   MUDr. Jiří Dvorský   (MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuj...