Search

Jsou skutečně všechny statiny rovnocenné?

English: Simvastatin_Structural_Formulae Deuts...
English: Simvastatin_Structural_Formulae Deutsch: Simvastatin_Strukturformel (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Jsou skutečně všechny statiny rovnocenné?

...Rozdíly v toleranci statinů (zejména na výskyt myalgií/myopatií) při užití nižších dávek nemají zásadní klinický význam. 
Je však doloženo, že při podávání vyšších dávek statinů je simvastatin zatížen nejvýraznějším výskytem myalgií a myopatií. U atorvastatinu a rosuvastatinu, ač patří k nejúčinnějším statinům, není léčba spojena s vyšším výskytem myalgií/myopatií či jiných nežádoucích účinků. 
Enhanced by Zemanta