Search

Bude možné léčit myomy pomocí tabletek?Je odhadováno, že asi 30–40 % žen může být po 35. roce života postiženo děložními myomy, jedná se tedy o velmi závažný nejen zdravotní, ale i sociální a ekonomický problém. Poslední novinky v terapii tohoto onemocnění komentuje v odborném týdeníku Medical Tribune doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc., přednosta Gynekologicko‑ ‑porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. zde

Medical Tribune 16/2013
26.08.2013 12:25
Zdroj: Medical Tribune
Enhanced by Zemanta