Search

Parenterální výživa

Doporučená množství vody a základních elektrolytů při parenterální výživě


Voda

  • 30-45ml/kg/den
Na
  • 1-3mmol/kg/den
K
  • 1-1,5mmol/kg/den
Ca
  • 0,1-0,15mmol/kg/den
Cl
  • 1-3mmol/kg/den
fosfáty
  • 0,2-0,5mmol/kg/den

Články


Parenterální výživa a přípravky pro parenterální výživu