Search

Resveratrol ve slupce vinných hroznů

resveratrol přírodní látka obsažená ve slupce vinných hroznů, který je zčásti odpovědný za chemopreventivní vlastnosti červeného vína, se konvertuje na protinádorové agens piceatannol až v organismu.

Aktivační reakce je katalyzována enzymem cytochromem P450 CYP1B1, který je v nadbytku exprimován v nádorech
CYP1B1 je nádorový supresorový enzym, který se uplatňuje tak, že potlačuje progresi nádoru ovlivňováním látek získaných z potravy.

Přítomnost tohoto enzymu v nádorech může být vysvětlením, proč výskyt nádorů není mnohem častější – vždyť podle množství mutací v buňkách by se očekávalo mnohem více nádorů, než se skutečně zjistí,“ domnívá se Potter. „Může jít o to, že tento a jemu podobné enzymy zničí nádory ve stadiu progrese.“ Výsledky výzkumu také potvrzují správnost strategie hledání nových proléčiv aktivovaných enzymem CYP1B1. „Máme již sloučeniny podobné svou strukturou resveratrolu, které jsou in vitro 1 000krát účinnější,“ dodává. Potter a spol. plánují uvést tyto sloučeniny do klinických studií v průběhu příštích pěti let.


Zdroj:
The Lancet Oncology ,09/2002

Kathryn Senior
Molekulární vysvětlení pro schopnost červeného vína bránit vzniku nádoru