Search

Zhoubný nádor jícnu -prognoza

Prognoza: přežití 5 let

Stádium

I 60%
IIa 55%
IIb 34%
III 18%
IV 0%


poznámky:

  • pokud není provedena R0 resekce tak u R2 resekce doba života 6m a u R1 resekce 12m života
  • podání více jak 2 EBR – před kurativní resekcí zhoršuje prognozu