Search

Mezoteliom - rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory:
 • azbest - průkaz expozice až u 90% pacientů, při průkazu možno nárokovat nemoc z povolání
 • kouření v kombinaci s azbestem
 • Simian Virus 40 (SV40) - opičí papilomavirus

Seznam nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb. - kapitola III

Prognostické faktory (mezoteliom pleury)

 • histologický typ ( horší smíšený , sarkomatosní)
 • stav lymfatických uzlin (extrapleurálně)
 • stadium
 • objem nádoru
 • nádorem nepostižený resekční okraj
 • typ resekce
 • délka hospitalizace
 • pohlaví
 • věk
 • počet trombocytů