Search

Zhoubný nádor kolorekta - screening,diagnostika

Program kolorektálního screeningu v České republice

Legislativa zde

Z Věstníku MZ ČR č. 01/2009 :
  • okultní krvácení ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu
  • Od věku 55 let se asymptomatickým jedincům nabízí
    buď opakovaný test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie, která může být v intervalu 10. let zopakována.


Články

- Detekce okultního krvácení


  • Doporučeným testem pro screeningový postupje guajakový test - Haemoccult. Pseudoperoxidasová reakce hemoglobinu je základem testu, který obsahuje testovací médium (papírek) impregnované guajakovou pryskyřicí nebo u starších testů, derivátem benzidinu – např. dimethylbenzidinem (o-tolidin). Bezbarvá leukoforma těchto látek je v přítomnosti peroxidu vodíku a hemoglobinu oxidována na barevnou (chromogenní) formu. Vzhledem k chemickému principu oxidační reakce jsou testy ovlivněny přítomností jiných oxidačních látek (vitamin C), přítomností hemoglobinu z potravy (maso, krev), falešně pozitivní výsledek může být způsoben i přítomností rostlinných peroxidas (některé druhy kořenové zeleniny). V závislosti na uspořádání testu je proto doporučováno definované dietní omezení. Citlivost testů s guajakovou pryskyřicí je řádově nižší ve srovnání s testy imunochemickými
  • k použítí je možno vybrat z : Haemoccult, HemDetect, TriSlide, HemoCare, ColoScreen, Hema-Check a další. Většina testů obsahuje 3 testovací "psaníčka" většinou se dvěma okénky, tedy umožňující odebrat 6 vzorků stolice. Jediným testem, který obsahovat o-tolidin byl německý KryptoHaem SSW firmy Germed (DDR).

  • Imunochemický test krve ve stolici - iFOBT - Citlivý diagnostický test okultního krvácení je založen na imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu
  • Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i <>

  • Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - qi-FOBT
  • je nejpřesnější metodou stanovení okultního krvácení, metodou vhodnou pro screening kolorektálních nádorů - KRCA.

Dosud používaný guajakový Haemoccult test - gFOBT je málo citlivý, ovlivnitelný dietou a v řadě zemí je nahražován immunochemickým testem - iFOBT, prokazujícím hemoglobin pomocí rychlých (rapid) testů s monoklonální protilátkou. Kvantitatitvní stanovení hemoglobinu koreluje s mírou krvácení prekanceróz (adenomů) a nádorů tlustého střeva. Studie z posledních let testují několik imunochemických analyzátorů pro kvantitativní stanovení krve ve stolici, většina je japonské výroby. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/mL.

zdroj: Laboratorní dg.Odkazy:


Share/Save/Bookmark