Search

Diabetes mellitus -dg.kritéria

Diagnostická kriteria DM

 • kombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrací glukózy v plasmě ≥11,1 mmol/l
 • koncentrace glukózy v plasmě nalačno (FPG) ≥ 7,0 mmol/l
 • koncentrace glukózy v plasmě po 2 hodinách po zátěži při OGGT ≥11,1 mmol/l

  K učinění závěru o diagnóze diabetu je nezbytné potvrdit výsledek opakovaným měřením z dalšího odběru.

  Glukózový toleranční test (OGTT)
  OGTT se používá k potvrzení diagnózy DM v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční FPG (IFG 5,6 – 6,99 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

  Provedení OGTT
  Provádíme standardně pouze dva odběry
  (nalačno a dvě hodiny po zátěži glukózou 75 g).

  Odběry provádíme ze žíly (diagnostikovat DM lze pouze pomocí stanovení glykémie
  z žilní plazmy – zkumavka s přísadou EDTA/NaF).

  Hodnocení OGTT
 • pokud je hodnota glykémie nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, jedná se o zvýšenou glykémii nalačno (FPG), prediabetes
 • pokud je hodnota glykémie za 2 hodiny ≥ 7,8 a <>, vyšetření je hodnoceno jako porucha glukózové tolerance (PGT)
 • pokud je hodnota glykémie za 2 hodiny ≥ 11,1 mmol/l, vyšetření je hodnoceno jako diabetes mellitus

Kritéria kompenzace diabetu


Glykémie nalačno (mmol/l)

Výborná- Uspokojivá - Špatná

4,0-6,0 6,0-7,0 nad 7,0


Glykémie po jídle (mmol/l)

Výborná- Uspokojivá - Špatná

4,5-7,5 7,5-9,0 nad 9,0


HbA1c (%) - dle IFCC

Výborná- Uspokojivá - Špatná

do 4,0 4,0-6,0 nad 6,0

HbA1c dává nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (dále glykémie) v časovém období, které odpovídá biologickému poločasu přežívání červených krvinek, tzv.erytrocytů.Toto období je 4-6 týdnů, proto HbA1c odráží hodnoty glykémie v období 4-6 týdnů před provedením jeho odběru.