Search

Specificita, senzitivita

Senzitivita 

(správný záchyt nemocných)

Výpočet= počet skutečně pozitivních /(počet skutečně pozitivních + počet falešně negativních

je definována jako pravděpodobnost ,že test bude pozitivní u nemocných
(např.v onkologii procento výsledků, které jsou správně pozitivní v přítomnosti maligního nádoru.
Čím vyšší je senzitivita, tím méně falešně negativních výsledků)

Příklad WikiSkripta
Příklad
Kdyby měl mamografický screening nádorů prsu 100% senzitivitu, znamenalo by to, že u všech žen, které měly nádor prsu, byl nádor opravdu odhalen („žádná nemocná sítem neproklouzla“).

Máme skupinu 4 žen – Petru, Pavlu, Janu a Lenku. Petra má nádor prsu. Všechny ženy podstoupí mamografický screening, ten označí Petru a Pavlu za nemocné s nádorem prsu. Petra je skutečně pozitivní. Pavla je falešně pozitivní. Jana a Lenka jsou skutečně negativní. Nikdo není falešně negativní. Když doplníme do vzorce výše, zjistíme, že test vykázal 100% senzitivitu (senzitivita = 1).


Specificita

(správná negativita u lidí bez onemocnění ) 


Výpočet= počet skutečně negativních /(počet skutečně negativních + počet falešně pozitivních 

je definována jako pravděpodobnost,že test je negativní u osob bez nemoci
(např. v onkologii - procento normálních osob nebo pacientů s benigním onemocněním, u kterých nalézáme negativní výsledek nádorového markeru. Čím vyšší je specificita, tím méně je falešně pozitivních nálezů)

Příklad WikiSkripta
Příklad
Kdyby měl mamografický screening nádorů prsu 100% specificitu, znamenalo by to, že všechny ženy bez nádoru prsu prošly screeningem jako negativní.

Máme skupinu 4 žen – Petru, Pavlu, Janu a Lenku. Petra má nádor prsu. Všechny ženy podstoupí mamografický screening, ten označí Petru a Pavlu za nemocné s nádorem prsu. Petra je skutečně pozitivní. Pavla je falešně pozitivní. Jana a Lenka jsou skutečně negativní. Nikdo není falešně negativní. Když doplníme do vzorce výše, zjistíme, že test vykázal cca 67% specificitu (specifita = 0,67). Jedna žena bez nádoru byla označena jako pozitivní (máme jednu ženu falešně pozitivní).Odkazy


ROC - Receiver operating characteristic
...dobrý tu marker - velká plocha pod křivkouPrediktivní hodnoty (predictive values) skríningového testu měří, zda osoba podrobená skríningovému testu je skutečně nemocná.

Prediktivní hodnota pozitivního testu je pravděpodobnost, že osoba je opravdu nemocná, když test reagoval pozitivně.
Prediktivní hodnota negativního testu je pravděpodobnost , že osoba nemá sledovanou nemoc při negativním výsledku testu


Senzitivita a specificita jsou charakteristiky samotného testu.
Prediktivní hodnoty jsou ale velmi silně závislé na prevalenci nemoci.