Search

AFP - Alfa1-fetoprotein

onkofetální antigen

Fyziogicky je produkován nejdříve žloutkovým vakem, později fetálními játry. V těhotenství je stanovení AFP využíváno v prenatálním screeningu vrozených vývojových vad v 2.trimestru.

Hladiny v séru mizí záhy po porodu

Ke zvýšení dochází
  • u hepatoblastomu (u dětí)
  • hepatocelulárního karcinomu 60-75%
  • teratogenního nádoru testes ( 90-95% nádory obsahující struktury žloutkového váčku,20% teratomů a 10% emryonálních ca) nebo ovaria.
  • méně často dochází ke zvýšení AFP u nádorů pankreatu, bronchogenního karcinomu a kolorektálního karcinomu ( 20%)
  • k mírnému zvýšení hladin AFP dochází přechodně při hepatitidách ( maximální zvýšení bývá v reparačním období -asi 14 dní po transferáz)nebo při toxickém poškození jater - cirhoza u 10-60% pacientů

Referenční hodnota: do 15 ug/l muži a netěhotné ženy
Přepočítávací faktor koncentrace: 1 IU=1,21ng

  • 1 μg/L = 1 ng/ml
Bilogický poločas: 5 dnů
cena vyšetření : cca 174 Kč