Search

Infuzní terapie

Roztok
Složení
Na+
K+
Cl-
Ca2+
Mg2+
laktát
F 1/1
154

154F 1/2
75

75F 1/3
50

50Ringer
147
4
157
3


Ringer-laktát
140
5,4
126
3,6

27
Hartman
130
5,4
126
2
2
27
Darrow
122
36,6
104

Infuzní terapie - vlastní poznámky


Mišní poranění . Solu-Medrol


  • 30mg/kg+ F1/1 /15 min

do 8 hodin po úraze,poté 45 min pauza  • 5,4mg/kg/hod

kontinuálně 23 hodin
Polytrauma
  • krystaloidy min. 10ml/kg/h
  • hypovolémie - 2000ml bolus
Popáleniny - šok substituční formule


Brookova modifikovaná formule
  • 3 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla]
  • = množství krystaloidů na 24 hodin [ml]
Parklandská modifikovaná formule
  • 4 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla]
  • = množství krystaloidů na 24 hodin [ml]


Polovina vypočítaného množství tekutin se podá v prvních osmi hodinách po úrazu,
druhá polovina v následujících 16 hodinách.

Při výpočtu se dosazuje do vzorce rozsah maximálně 50 % povrchu těla,
při větším rozsahu je množství tekutin stejné.

U inhalačního traumatu je potřeba krystaloidů vyšší.
Druhý den podáváme zhruba polovinu vypočítaného množství.

Odkazy:
Intraosseální infúze
Ardeapharma
Volumoterapie - H.Rozsypal
Osmoterapie - H.Rozsypal
Plazmaferéza