Search

Pohotovost

FARMAKA ( stanoveno pro dospělé pacienty)
BUSCOPAM (Butylscopolaminii bromidum )
 • 1 ampulka (1 ml) 20,00 mg
 • pomalu i.v.,s.c.,i.m.
 • Dmax 100mg
 • KI: neléčený glaukom s úzkým úhlem, hypertrofie prostaty doprovázená retencí moči, mechanická stenóza trávicího traktu, tachykardie, megakolon, myasthenia gravis.
NOVALGIN (metamizol)
 • inj. 1 amp. 2ml = 1g
 • efekt za 30-60min , trvá 4h
 • jednotlivá denní dávka 6-16mg/kg (2 - 5 ml) i.v.
 • Dmax: 10ml = 5amp.
 • Dmax (tbl. 4x2tbl. )
APAURIN (Diazepamum)
 • 1 ampuli (2 ml) 10mg
 • pomalá i.v.,i.m. inf.
 • Dmax 3 mg/kg během 24 hodin
 • opakování jednotlivé dávky po 30-60min , nejlépe po 4hod
 • KI Akutní glaukom, myasthenia gravis, přecitlivělost na benzodiazepiny a pomocné látky, závažná nedostatečnost dýchacích orgánů, akutní otrava alkoholem nebo jinými látkami tlumícími centrální nervový systém, bezvědomí
DORMICUM(midazolam)
 • 1ML/5MG,10ML/50MG (ev. generika)
 • bolus O.02-0,08mg/kg, sopakovaným ppodáváním po O,5-2 hod
 • kontinuální aplikace 0,04-0,2Kg/hod

DOLSIN (Pethidini hydrochloridum )
 • 1 amp. 50mg v 1 ml
 • 100 mg v 2 ml
 • s.c., i.m.,s.c.
 • Max: jednotlivá dávka petidinu při intramuskulárním podání je 150 mg, při intravenózním podání 100 mg.
 • D max:intramuskulárním a subkutánním podání je 500 mg, při intravenózní aplikaci 300 mg.
HEMINEVRIN (clomethiazolum)
 • tob.300mg
 • sedativum/hypnotikum s antikonvulzivním účinkem indikované k léčbě neklidu, agitovanosti a stavů zmatenosti u starých lidí, při poruchách spánku ve stáří, u akutních abstinenčních stavů při odvykací léčbě alkoholiků a při delirium tremens.
 • Dmax 4800 mg (16 tobolek)
TENSIOMIN (captoprilum)
 • tbl. 12,5- 25-50mg
 • Dmax. 150mg
 • Nástup účinku začíná za 30 minut a dosahuje maxima za 1-2 hodiny po podání
EBRANTIL (uradipilum)
 • tbl. 30 a 60mg (max .účinek 4-6 hod)
 • inj: 25 a 50mg - efekt 5 min po podání)
 • Dmax 180mg tbl.
 • TK sníží -snížením periferního odporu