Search

Pohyb

Nordic walking in HungaryImage via WikipediaNordic walking

Poznámky:


  • bežná chůze pracuje 40-60% příčně pruhovaných svalů
  • zapojení 90% svalů
  • zvýšení energetického výdeje v průměru o 22%
  • při stejné rychlosti běžné chůze se spaluje při chůzi s holemi o 40 % energie/hod

Kardiologická revue ,4/2008

Hubnutí chůzí
Enhanced by Zemanta