Search

Zhoubný nádor prsu rizikové a prognostické faktoryRizikové faktory


Silné
expozice v ionizujícím záření
nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
karcinom prsu v osobní anamnéze
časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


Slabé
antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
zvýšený příjem tuků ve výživě


Prognostické a prediktivní faktory


věk
charakteristika nádoru

Velikost nádoru                                             
 • tumor menším než 1 cm  frekvence uzlinových metastáz 10-20%                    
 • tumor menším než 1cm a bez uzlinových metastáz, 10-letý disease free survival rate 90%                                                            
               
Histologický typ                          
 • Klasický lobulární karcinom představuje asi 4% všech invazivních karcinomů a má  lepší prognozu než duktální karcinom                                                               
 • Čistý tubulární karcinom má velmi dobrou prognózu                          
 • Identifikace čistého mucinozního karcinomu znamená velmi dobrou prognozu(více než 90%) 
 • Medulární karcinom je vzácná varianta (asi 0,5%) a má zejména u pacientek bez postižení lymfatických uzlin excelentní prognózu                        
               
Stav axilárních uzlin                          
 • bez uzlinových metastáz, vznikne recidiva během 10 let u 20-30%, zatímco u pacientek s metastázou v axilární uzlině vznikne recidiva v 70% 
 • Mikrometastázy v axilárních uzlinách (podle definice jde o metastázy menší než 2mm) nezhoršují prognozu ve srovnání s karcinomem bez metastáz                       
                   
Standardizovaný patologický grade (IDC)
                   
Peritumorální vaskulární invazeBiomarkery 
               
Stav hormonálních receptorů 

 • metastazující ca ER+,PR- horší prognóza než  ER+,PR+ viz zde          

                  
 HER 2                          
 • HER-2/neu je negativním prognostickým a prediktivním faktorem. HER-2/neu pozitivní karcinomy jsou resistentní k terapii methotrexátem a tamoxifenem, naopak lépe  reagují na léčbu doxorubicinem                        
                        
p53                           
 • p53 je užitečným prognostickým markerem u pacientek bez uzlinových metastáz overexprese p53 je spojena s horší prognozou karcinomu prsu, ale význam p53 ještě nebyl ověřen klinickými studiem                       
Ki-67                 
 • antigen vázaný na jádra buněk v buněčném cyklu, který chybí v G0 fázi. Monoklonální protilátka MIB1 detekuje Ki-67 antigen v rutinně zpracované formalinové tkáni zalité do parafinu,proliferační aktivita v karcinomu koreluje s gradem a s prognózou

zdroj:MOU Brno,mamma.cz
Odkazy