Search

CyberKnife

CyberKnifeVýčet indikací CyberKnife:
  • Lokalizovaný karcinom prostaty s nízkým rizikem u pacienta s očekávanou dobou přežití 5 a více let
  • Nemalobuněčný karcinom plic, stádium I a II, inoperabilní z interních příčin nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem
  • Plicní metastázy maligního nádoru, počet nádorových ložisek <= 3
  • Jaterní metastázy inoperabilní z interních příčin, technických příčin (anatomická lokalita) nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem, počet nádorových ložisek <= 3
  • Inoperabilní karcinom pankreatu s algickým syndromem (bolest VAS nad 5)
  • Reirradiace (opakované ozáření) recidiv a metastáz u nádorů hlavy a krku a kostních metastáz v páteři