Search

Sipuleucel-T

Sipuleucel-T


Jedná se o autologní buněčnou imunoterapii, která stimuluje pacientův imunitní systém, aby se sám snažil s rakovinou vypořádat. 


Imunitní buňky jsou extrahovány z krve pacienta pomocí procesu zvaného leukaferéza. 
Pro zvýšení efektivity jsou poté „seznámeny“ s proteinem, který se vyskytuje na buňkách nádoru prostaty, a vráceny zpět do krve ve třech dávkách s dvoutýdenním intervalem.


Odkazy


Medical Tribune