Search

Heparin

Indikace k monitorování léčby LMWH

 • nemocní s renální insuficiencí (LMWH se vylučuje ledvinami)
 • obézní, děti nebo u osob pod 50 a nad 100 kg (nedá se dobře předpovědět účinek obvyklé standardní dávky)
 • gravidní (měnící se hmotnost během gravidity)
 • předpoklad dlouhodobé léčby
 • pacienti s vysokým rizikem komplikací

Pokyny k odběru:

 • odběr by měl být proveden 3 – 4 hodiny po podkožní aplikaci heparinu v době plazmatického píku. Odběry dříve nebo později po aplikaci dávají nižší hodnoty a mohly by vést k předávkování
 • rychlý šetrný vpich s krátkým zaškrcením žíly, opatrné nasátí krve
 • přesné dodržení objemu - předplněné zkumavky s citrátem plnit po značku
 • první 2 ml odebrané krve není vhodné použít pro koagulační vyšetření (možná přítomnost tkáňového faktoru), při odběru z CŽK či art.kanyly předem odtáhnout dostatečné množství krve (heparinové zátky, infuse…), v případě větších odběrů nejdříve odebírat zkumavky na biochemické vyšetření, krevní obraz a až jako poslední koagulaci
 • po odběru je důležité šetrné promíchání krve
 • co nejrychlejší transport vzorku do laboratoře - zpracování je třeba provést do 2 hodin od odběru, jinak jsou výsledky špatně interpretovatelné

Referenční rozmezí: 
 • profylaktické dávky:   0,2 – 0,4(0,6)  kIU/l
 • terapeutické dávky:     0,5 (0,8) – 1,2 kIU/l