Search

Současná doporučení pro prevenci a léčbu hluboké žilní trombózy u pacientů s malignitou

Databáze tuzemských onkologických konferenčních abstrakt; Česká onkologická společnost ČLS JEP pro odborníky
...

Ve shodě s evropskými a americkými doporučeními jsou všichni pacienti podrobivší se chirurgickému zákroku při malignitě indikovaní k prevenci tromboembolických komplikací nízkomolekulárním heparinem (LMHW), nefrakcionovaným heparinem (UFH) nebo fondaparinuxem.
U malých chirurgických výkonů (laparoskopie, laparotomie či thorakotomie do 30-ti minut) by profylaxe měla trvat nejméně 10 dní.u větších chirurgických zákroků až 1 měsíc

Vysoké riziko trombózy má 

  • karcinom pankreatu
  • ca žaludku
  • karcinom plic
  • ca ovaria
  • ca močového měchýře
  • lymfomy
  • testikulární a mozkové nádory. 

Vysoké riziko představuje  před zahájením chemoterapie

  • tromb > 350 x 109/l, hodnota leukocytů před zahájením chemoterapie > 11 x 109/l, anémie (Hgb < 100 x 1012/l) 
  • použití erytropoézu stumulujících faktorů a také obezita (BMI > 35 kg/m2)