Search

Zhoubný nádor děložního čípku základní charakteristika

Epidemiologie

Rok                                                                  1977          2008
Incidence  počet pacientek nově /100 000      22,84         59,39
Mortalita   počet pacientek úmrtí/100 000        2,34           7,75
Hlášeno nových  celkem                                  1202          3166
Zemřelo celkem                                                  123            413


zdroj svod.cz


HistologieDlaždicobuněčný karcinom rohovějící M 8071/3 (85 – 90%),
nerohovějící
 - velkobuněčný M 8072/3
- malobuněčný M 8073/3
Adenokarcinom endocervikální M 8140/3 - mladší ženy,horší prognoza
z jasných buněk (clear cell ), mesonefroidní M 8310/3
endometroidní Ca M 8380/
Karcinom ze subcylindrických buněk - adenoskvamosní M 8560/3
adenoidně cystický M 8200/3
Nediferencovaný karcinom M 8020/3