Search

Zhoubný nádor děložního čípku rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory
 • časné zahájení sexuálního života (16 let a méně)
 • vyšší počet sexuálních partnerů
 • proběhlá HPV infekce (nejrizikovější jsou typy 16 a 18)
 • jiný gynekologický nádor v anamnéze 
 • předchozí nález intraepiteliální léze
 • kouření (J NCI 2002, 94, 1406-1414), pasivní kouření
 • špatný nutriční stav
 • HIV infekce
 • mutace  BRCA1 a BRCA (RR 3,72)
 • hormonální antikoncepce  vyšší riziko je popisováno u
  žen, které zahájily užívání antikoncepce ve věku do 20 let, zvýšené riziko nádorového onemocnění se vyskytuje teprve
  v případě delšího užívání antikoncepce (5-9 let, OR 2,82; 10 let a více, OR 4,03
Prognostické faktory
 • stadium 
 • grade,
 • N postižení
 • hloubka invaze
 • velikost primárního nálezu
 • těsné okraje resekce (vyšší riziko recidivy a horšího přežití při okrajích do 5 mm)
 • trombocytoza  (pacientky s trombocytózou mají 1,5x vyšší pravděpodobnost úmrtí než pacientky s normálními hodnotami trombocytů)


Prognóza

Pětileté přežití
Ib stadium 80-90 %
IIb stadium  50-60 %
IIIb stadium 33,7%
IVa stadium kolem 17%
 IVb stadium  9,4 %. (1,2)


Journal of Epidemiology and Biostatistics: Annual Report on the Results of
Treatment in Gynaecological Cancer. Vol. 3, No1, 1998, 5 - 34
Kolcová V., Geryk E., Jehová M.: Zhoubné novotvary. âeská republika
a vybrané státy, Galén 1999, 37