Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2009

Zhoubný nádor plic základní charakteristika

Lung SVOD
View more documents from Ivana Havlickova.

Další údaje

MOU.cz

Články


New Lung Cancer Staging System to Affect Treatment DecisionsElsevier Global Medical News. 2009 Aug 20, B Bates

Alzheimer's Disease: Into the World's Most Common Form of Dementia

Source: Alzheimer's Disease: Into the World's Most Common Form of Dementia


TEXT = http://www.voanews.com/specialenglish/2009-09-14-voa2.cfm?renderforprint=1

MP3 = http://www.voanews.com/mediaassets/specialenglish/2009_09/audio/Mp3/se-sin-2553-alzheimers disease-15sept09_0.Mp3VOICE ONE:

This is SCIENCE IN THE NEWS in VOA Special English. I'm Bob Doughty.


VOICE TWO:


And I'm Barbara Klein. Today we tell about Alzheimer's disease. More than a century after its discovery, Alzheimer's disease is still destroying people's brains. The cause remains unknown.(MUSIC)

VOICE ONE:
September twenty-first is World Alzheimer's Day. The theme for the observance this year is "Diagnosing Dementia: See It Sooner." The goal is early identification of the disease so those affected get the treatment they need.


Around the world, there will be walks to raise money for medical research. Training courses and educational meetings also are planned.In the United States,…

Diseases Threaten Banana Crops in Africa

This is the VOA Special English Development Report.

Two separate diseases are destroying banana and plantain crops in Africa. They could threaten food security for millions of Africans who depend on bananas as an important part of their diet.Banana bacterial wilt was first reported in Ethiopia in the late nineteen sixties. In two thousand one it was found in Uganda. Since then it has spread to neighboring countries including Kenya, Rwanda, Tanzania and the Democratic Republic of Congo.


The leaves of infected plants weaken and become yellow. They also leak a yellow liquid. The bananas ripen too quickly and begin to rot.

Farmers can unknowingly spread the infection with their cutting tools. Experts say by the time a farmer discovers that something is wrong, it is already too late. The crop must be destroyed.


Uganda is Africa's leading producer and consumer of bananas. The organization Biodiversity International reports losses of up to eighty percent in heavily affected areas of th…

Patent českých vědců získal ocenění amerických lékařů

Patent českých vědců, mast na hojení ran Hemagel, získal ocenění prestižní asociace amerických lékařů. víceZákladem masti je polymerní nosič, který dokáže vázat volné kyslíkové radikály v ráně. Právě volné kyslíkové radikály totiž výrazně brzdí proces hojení.

Cena:

5g cca 140 Kč30g     450 Kč

Paliativní léčba

Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček
Paliativní medicína pro praxiRegulace rychlosti infuze

Počet kapek za minutu dle použitého setu
standartní set  20kapek =1mltransfuzní set  15kapek =1ml dětský inf.set  60 kapek =1mlVýpočet:

Počet kapek za minutu = (Objem aplikovaného roztoku (ml)x počet kapek v ml) /doba trvání infuze

Hypodermoklýza - podkožní aplikace tekutin

Poznámky 

Ondřej Sláma , Podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní léčbě

Praktické provedení
Kanyla 18G nebo 22G do podkoží na přední straně hrudníku,
na břiše, popř. na paži Jehlu s krátkou spojovací hadičkou fixujeme  náplastí.Subkutánní jehlu lze ponechat na jednom místě 5 – 7 dníNejvyšší doporučená denní dávka tekutiny podaná s. c. je 3000 ml (tj. 1500 ml podaných
paralelně dvěma s. c. vstupy). Rychlost podání je individuální. Obvykle začínáme rychlostí  50 ml/h a podle tolerance (tj. zda dochází k resorpci tekutiny z podkoží) můžeme rychlost zvýšit až na  150 ml/h.Někteří autoři popisují velmi dobrou toleranci i při aplikaci větších objemů, např. 500 ml FR ve dvouhodinové infuzi, opakovaně 2 – 3 x za den. Celkový objem tekutin se při hypodermoklýze obvykle pohybuje v rozmezí 500 – 2000 ml/24 h. Subkutánní infuzi lze s výhodou podat během nočního spánku (např. 1000 ml/8 h).Výpočet počtu kapekRoztoky vhodné k aplikaci NaCl (0,9 %), „poloviční“ FR (NaCl 0,45 %), kombinované
roztoky NaC…

Peritoneum and Mesentery

www.Radiology Assistant.nl
I.  Anatomy


II. Pathology

Funční anatomie člověka

Autor: Ivan Dylevský a kol.


Ukázka ,obsah knihy zde 
Poznámky pro kliniku
______________________________________________
Cranium lebka
fossa cranii anterior -přední jáma lebeční (PJL) z hlediska šíření patolog.procesů je třeba vědět ,žepřední jáma leží nad oběma očnicemi,čichovými labyrinty,nosní dutinou a dutinou klínové kosti. Na povrch lebky se nejvyšší místo PJL promítá do roviny proložené nadočnicovými oblouky. Prední jáma přímo komunikuje s nosní dutinou. Neurologicky:Zlomeniny přední jámy lební – spodina přední jámy lební + strop orbity + paranazální dutiny-  hematom pod spojivkou a brýlový hematom očních víček, někdy vytéká likvorfossa cranii media  střední lebeční jáma (SLJ)- nejhlubší místo SLJ leží na dně miskovitých prohlubní po stranách klínové kosti. Zevně lze dno SJL vymezit rovinou prloženou dolními okraji jařmových oblouků.  Zlomeniny střední jámy lební – nejzávažnější je zlomenina pyramidy-  hematom za uchem, někdy poškození zvukovodu, středního ucha a poškození hlavovýc…

Kardiotoxicita antracyklinů

Medscape Oncology  (celý článek)


Current Concepts of Anthracycline Cardiotoxicity: Pathogenesis, Diagnosis and PreventionBrad Pfeffer; Constantine Tziros; Richard J Katz,Published: 07/16/2009


poznámky


-


Obr. Návrh sledování  při léčbě antracykliny- čtyřnásobné snížení rizika vzniku   městnavého srdečního selháváníPoznámky


snaha využití biomarkeru k odhadu toxicity ( troponin ) - včasné odhalení ohrožených osob, zatím ve výzkumu


Epirubicin, idarubicin,  mitoxantron - nížší kardiotoxicita , stejný efektliposomální formy - zkoumány liposomal. daunorubicin,liposomal doxorubicin a pegylovaný liposomal doxorubicin

pegylovaný liposom. doxorubicin - nížší karditoxicita - než doxorubicin

nové přístup využií Clostridium Novyi-NTkombinaci s liposomálním
doxorubicinem (bakterie je obl. anerobní a může destruovat v hypoxických
 částech tumoru nádor samotný a pomoci vstupu l.doxorubicinu přímo do  nádoru)


kardioprotektiva dexrazoxan (CARDIOXAN)*FDA indikace - in women with metastatic breast cancer.
It is reco…