Search

Retroperitoneální germinální nádory

extragonadální germinální nádory (EGGN )obecně • předpokládá se, že EGGN vznikají z germinálních buněk, které se v době ontogeneze dostaly na nesprávné místo tím, že zůstaly zadrženy neznámým mechanismem během své normální migrace z endodermu žloutkového váčku podél střední osy těla. Je nemožné odhadnout, u kolika lidí se vyskytují takovéto ektopické germinální buňky, u nichž pravděpodobně existuje vysoké riziko nádorové transformace
 • u mužů více než u žen
 • často sdružují s vrozenými anomáliemi (Klinefelterův syndrom- mediastinální lokalizace) 
 • velký rozsah onemocnění, který souvisí s dlouhým asymptomatickým vývojem je příčinou mnohem menšího léčebného úspěchu než u tumorů v testikulární loklaizaci
 • meta max. v mízních uzlinách, plicích, játrech a skeletu ( zde častější než u testikulárních)charakteristika retroper. teratomu

 • výskyt 1-11% primárních  nádory retroperitonea. 
 • vznik je bimodální s vrcholy v prvních 6 měsících života a v rané dospělosti
 • v dospělosti méně než 20% těchto pacientů se vyvine nádor ve věku nad 30 let
 • připomínají testikulární germinální nádory klinického stadia IIC, tj. TGN s velkým uzlinovým nálezem v retroperitoneu
Vyšetření


 • vzhledem k možnému testikulárnímu původu je třeba velice pečlivě vyšetřit testes, a to opakovaně palpačně (několika kliniky včetně urologa) a ultrasonograficky
 • rutinní laboratorní testy, rtg plic, výpočetní tomografii břicha, hrudníku, event. lymfografii a vyšetření sérových markerů AFP a HCG
  kazuistiky