Search

Teratom varlete


Charakteristika • germinální tumor varlete
 • V teratomech bývají nejčastěji přítomny struktury epidermis, dermis a kožních adnex, často bývá přítomna nervová tkáň.různě modifikované sliznice gastrointestinálního či respiračního systému.
 • na rozdíl od ovariálních teratomů zřídka bývá přítomen parenchym štítné žlázy
 • v teratomech varlete se neprovádí grading nezralosti, jak je tomu u ovariálních nezralých teratomů, jelikož zde nemá prognostický význam
 • Na rozdíl od ovarií totiž jakýkoliv, byť sebevíce zralý teratom varlete může u postpubertálních pacientů metastazovatVýskyt
 • v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % 
 • jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %
Klasifikace MKN-O V testikulárních teratomech slovo „nezralý“ postrádá prognostický význam.
Proto poslední klasifikace WHO z roku 2004 zrušila rozdělení testikulárních teratomů  na zralé a nezralé.Chování nádoru je vždy dle převažující složky
Zralý teratom se vyskytuje často ve zbytkových nádorech po předchozí chemoterapii a je výsledkem maturačních procesů navozených léčbou ( až ve  45% zbytkových nálezů po léčbě)


TNM klasifikace -platná pro tumory varlete


Diagnostika 
specifika


 • AFP se v teratomech vyskytuje ložiskově ve 20 % případů a ve 47 % komplexních germinálních nádorů s teratomovou složkou, většinou ve vazbě na glanduliformní struktury s produkcí mucinu
 • CEA  se vzácně vyskytuje  u nemocných s teratomy se složkou fetálního gastrointestinálního traktu
Prognóza
 • u postpubertálních pacientů metastazuje 22–37 % teratomů bez ohledu na jejich zralost
 • relativne často se z primárního ložiska ve varleti najde jen vazivová jizva.
 • pokud se v metastáze teratomu objeví negerminální maligní somatická komponenta (sarkom či karcinom), jde o zvláště nepříznivý prognostický znak.