Search

Teratom

informace zde pouze  o teratomech dospělých 


Definice


nádor sestávající ze směsi zralých tkání odvozených od všech tří zárodečných 


vrstev (entodermu, ektodermu a mezodermu)

Nádory mohou být tvořeny
 • plně diferencovanými zralými tkáněmi (diferencovaný zralý teratom)
 • nebo mohou obsahovat nezralé tkáně vzhledu tkání fetálních (diferencovaný nezralý teratom).

Teratomy  prepubertálního věku se chovají zpravidla benigně. U dospělých teratomy ve 40% metastaz


Lokalizace  - pořadí s klesající frekvencí • ovarium
 • varle

  • v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % 
  • jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %


        


 • přední mediastinum
 • retroperitoneum
 • sakrokokcygeální lokalizace
 • epifýzaa intrakr. prostor
 • asi 5% teratomů postihuje ústní dutinu, nasofarynx a měkké tkáně hlavy a krku 
 • jiné části dutiny břišní