Přeskočit na hlavní obsah

Kálium

Potassium is a chemical element. It has the sy...Image via Wikipedia
Poznámky

 • draslík je kationem s nejvyšší intracelulární koncentrací
 • společně s fosfáty i bílkovinou se významně podílí na udržení osmotického tlaku buňky
 • intracelulární zásobu draslíku zvyšuje anabolická fáze, růst,  
 • rekonvalescence, zvrat katabolizmu,v anabolickou fázi, úprava pH ze strany kyselé k normě či na stranu zásaditou
 • draslík je iontem, který je důležitý při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátových vazeb, kdy hlavním představitelem je adenosintrifosfát (ATP)
 • co se týká regulace koncentrace draslíku,předpokládá se regulace dvojího typu — rychlá a pomalá
  • Na rychlé regulaci a přerozdělení draslíku mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem se podílí inzulin s glukózou
  • za pomalou regulaci jsou zodpovědné ledviny a účinek hormonu aldosteronu, který ovlivňuje zpětnou resorpci sodíku (zvýšená resorpce sodíku je kompenzována zvýšenými ztrátami draslíku ledvinou a naopak)
 • mezi faktory, které významně zvyšují vstup draslíku do buňky, řadíme inzulin, beta 2 adrenergní agonisty, alkalické pH, glukózu
 • faktory, podporující únik draslíku z buňky. Acidóza zvyšuje únik draslíku z buňky, přičemž metabolická acidóza ve srovnání s respirační acidózou má tento účinek vyšší samotná koncentrace draslíku v séru nám sama o sobě nepodává plnohodnotnou informaci o stavu zásob v době analýzy, pokud současně neznáme aktuální pH měřeného vzorku. Metabolická acidosa zvyšuje hladinu kalia v séru ( vzestup je o 0,6mmol/l na každý pokles pH o 0,1)
 • příjem lékořice (například v podobě pastilek) významně zvyšuje ztráty draslíku do moči stejně jako alkohol či změna nadmoř.v.
Potřeba

se u zdravých řídí především věkem, obecně se u
 • dospělých se udává průměrná hodnota 2-3,5 g/den (75-90mmol)
 • výživová doporučení EU pro dospělé (SCF) 3,1g/den

Potraviny bohaté na draslík

Patologie

 • Hypokalémie  
  •  pokles pod 3,5 mmol/l
  •  závažná pokles pod 3,0 mmom/l
  •  velmi závažná pod 2,5 mmol/l


Terapie
Při potřebě zvýšit hladinu kalia o 1mmol/l je potřeba dodat asi 100 mmol/l
 • Kalnormin – 1 tbl. obsahuje 530 mg ionizovaného draslíku, 
 • KCl 265 mg 
 • KCl 7,5% 395 mg =10mmol

Kazuistika


 Generalized Weakness in a 23-Year-Old Woman


Zdroj


Co je dobé vědět o draslíku,
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CS


Články,odkazy
Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Anatomie