Search

Neoadjuvantí hornonoterapie zhoubného nádoru prostaty

Indikace neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonální léčby spolu s kurativní radioterapií

  • karcinomu prostaty vysokého rizika a u vybraných pacientů středního rizika.(NCCN a Evropská urologická společnost (Guidelines on Prostate Cancer 2009) 
U středního rizika recidivy T2b-T2c nebo GS 7 nebo PSA 10-20 (pacienti s více rizikovými faktory by měli být zařazeni do vyšší kategorie) je doporučována neoadjuvantní a adjuvantní HT 4-6 měsíců. 
Neoadjuvantní HT snižuje procento lokální recidivy, ale bez efektu na přežití.

    
U vysokého rizika recidivy T3-T4 nebo GS 8-10 nebo PSA>20 je doporučována neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonoterapie po dobu 2-3 roků.
Adjuvantní hormonální léčba LHRH analogem lokálně pokročilého karcinomu vysokého a velmi vysokého rizika po dobu 3 roků snižuje procento lokální recidivy a prodlužuje přežití.

Efekt neoadjuvantní terrapie
  • redukce objemu prostaty až  o 36%
  • zmenšení plánovaného cílového objemu
  • zmenšení rizika lokální recidivy inhibicí buněčného dělení během radioterapie
  • snížení pravděpodobnosti vzniku vzdálených metastáz v době diagnózy i z event. recidivy tumoru
  • určujícím faktorem efektu neoadjuvantní léčby není její délka, ale pokles PSA (čím výraznější pokles, tím lepší výsledky)

    Články
    • Neoadjuvant androgen deprivation for prostate volume reduction: the optimal duration in prostate cancer radiotherapy.