Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2011

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy

pozn.


Krátkodobé nežádoucí účinky bisfosfonátůGastrointestinální nežádoucí účinky S výjimkou jednoznačných klinických situací (jako je např. Barrettův jícen, porušená anatomie žaludku nebo jícnu, dysmotilita, očekávaná zhoršená compliance s bezpečným užíváním přípravku) by měla být léčba perorálními bisfosfonáty zahájena bez předjímání gastrointestinálních nežádoucích účinků. Reakce akutní fáze U pacientů užívajících intravenózní formy bisfosfonátů se mohou přechodně objevit příznaky akutní fáze zánětu, jako jsou horečka, myalgie a artralgie; obvykle trvají 24 až 72 hodin. Těžká muskuloskeletální bolest Hypokalcémie Přechodná hypokalcémie se sekundární hyperparatyreózou  Dostatečný příjem kalcia a vitaminu D by měl být zajištěn u všech pacientů, u nichž má být zahájena léčba perorálními nebo intravenózními bisfosfonáty.  Karcinom jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty lékaři neměli předepisovat perorální bi…

Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Zpravodaj má sloužit k předávání důležitých informací z farmakovigilančního systému, tedy informací o nežádoucích účincích léčiv po jejich uvedení do klinické praxe a také by měl plnit funkci nástroje zpětné vazby. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce na poli soustavného hodnocení poměru přínosů a rizik léčiv se budete moci prostřednictvím zpravodaje setkávat s novinkami nejen z ČR, ale i Evropské unie a celého světa.


Hlášení nežádoucího účinku léčiva

Heparin

Indikace k monitorování léčby LMWH

nemocní s renální insuficiencí (LMWH se vylučuje ledvinami)obézní, děti nebo u osob pod 50 a nad 100 kg (nedá se dobře předpovědět účinek obvyklé standardní dávky)gravidní (měnící se hmotnost během gravidity)předpoklad dlouhodobé léčbypacienti s vysokým rizikem komplikací
Pokyny k odběru:
odběr by měl být proveden 3 – 4 hodiny po podkožní aplikaci heparinu v době plazmatického píku. Odběry dříve nebo později po aplikaci dávají nižší hodnoty a mohly by vést k předávkovánírychlý šetrný vpich s krátkým zaškrcením žíly, opatrné nasátí krvepřesné dodržení objemu - předplněné zkumavky s citrátem plnit po značkuprvní 2 ml odebrané krve není vhodné použít pro koagulační vyšetření (možná přítomnost tkáňového faktoru), při odběru z CŽK či art.kanyly předem odtáhnout dostatečné množství krve (heparinové zátky, infuse…), v případě větších odběrů nejdříve odebírat zkumavky na biochemické vyšetření, krevní obraz a až jako poslední koagulacipo odběru je důležité šetrn…