Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2011

Neoadjuvantí hornonoterapie zhoubného nádoru prostaty

Indikace neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonální léčby spolu s kurativní radioterapií

karcinomu prostaty vysokého rizika a u vybraných pacientů středního rizika.(NCCN a Evropská urologická společnost (Guidelines on Prostate Cancer 2009) U středního rizika recidivy T2b-T2c nebo GS 7 nebo PSA 10-20 (pacienti s více rizikovými faktory by měli být zařazeni do vyšší kategorie) je doporučována neoadjuvantní a adjuvantní HT 4-6 měsíců.  Neoadjuvantní HT snižuje procento lokální recidivy, ale bez efektu na přežití.

U vysokého rizika recidivy T3-T4 nebo GS 8-10 nebo PSA>20 je doporučována neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonoterapie po dobu 2-3 roků. Adjuvantní hormonální léčba LHRH analogem lokálně pokročilého karcinomu vysokého a velmi vysokého rizika po dobu 3 roků snižuje procento lokální recidivy a prodlužuje přežití.
Efekt neoadjuvantní terrapie redukce objemu prostaty až  o 36%zmenšení plánovaného cílového objemuzmenšení rizika lokální recidivy inhibicí buněčného d…

10 základních mýtů spojených s akcí „Děkujeme, odcházíme“

MEDICAL TRIBUNE CZ > 10 základních mýtů spojených s akcí „Děkujeme, odcházíme“

MUDr. David Belada, PhD., vedoucí lékař oddělení IOKO 2.interní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové píše pro Medical Tribune komentář k aktuálnímu problému protestů lékařů. Shrnuje základní omyly, které kolem akce Děkujeme, odcházíme panují.

Výživa v onkologii stručně

Pojmy


Sarkopenie
úbytek hmotnosti, který se vyskytuje ve vyšším věku při nedostatečné výživě a týká se především kosterního svalstva. Od sarkopenie je třeba odlišit 
Kachexii, při níž má úbytek hmotnosti kauzální spojitost se závažnými chorobami


Malnutrice důsledek

oslabení buněčné imunity zpomalené hojení ran pokles albuminu a dalších krevních bílkovinatrofie tenkého střeva a omezení resorpce živinúbytek kosterního svalstva  a  omezení hybnosti
Hodnocení stavu výživy - u onkologického pacienta pečlivé posouzení mnoha faktorů

pokles hmotnosti - 5-10% za určitou časovou jednotku , ukazatel podvýživy  je více než 10% pokračující úbytek hmotnosti za posledních šest měsícůBMIpod 18,5 kachexie
Laboratoř   - albumin, prealbumin, transferin, cholinesteráza, celková bílkovina, celkový cholesterol, Fe, kreatinin, absolutní počet lymfocytů – méně než 1500/ml, T3, T4, TSHdalší zhodnocení chuti k jídlu , plánované  či probíhající terapie ....


Doporučené denní dávky 

energie - 25- 35 kcal/kgsacharidy 3,5- 4…

Varlata "vařená" na laptopu

ten, kdo vymyslel laptop, se pravděpodobně naprosto nezajímal o reprodukční zdraví mužů; tak začíná autor svůj článek v Reuters Health. Překvapivě se totiž ukazuje, že laptop v chodu vyzařuje vysokou teplotu, která, pokud je umístěn na kolenou uživatele, může způsobit poškození spermií. A přitom stačí tak málo, jak říká studie uveřejněná v odborném časopisu Fertility and Sterility, totiž, položit


....vzestup teploty v šourku o jeden stupeň Celsia stačí k poškození spermií
MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy