19.01.11

Neoadjuvantí hornonoterapie zhoubného nádoru prostaty

Indikace neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonální léčby spolu s kurativní radioterapií

 • karcinomu prostaty vysokého rizika a u vybraných pacientů středního rizika.(NCCN a Evropská urologická společnost (Guidelines on Prostate Cancer 2009) 
U středního rizika recidivy T2b-T2c nebo GS 7 nebo PSA 10-20 (pacienti s více rizikovými faktory by měli být zařazeni do vyšší kategorie) je doporučována neoadjuvantní a adjuvantní HT 4-6 měsíců. 
Neoadjuvantní HT snižuje procento lokální recidivy, ale bez efektu na přežití.

    
U vysokého rizika recidivy T3-T4 nebo GS 8-10 nebo PSA>20 je doporučována neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní hormonoterapie po dobu 2-3 roků.
Adjuvantní hormonální léčba LHRH analogem lokálně pokročilého karcinomu vysokého a velmi vysokého rizika po dobu 3 roků snižuje procento lokální recidivy a prodlužuje přežití.

Efekt neoadjuvantní terrapie
 • redukce objemu prostaty až  o 36%
 • zmenšení plánovaného cílového objemu
 • zmenšení rizika lokální recidivy inhibicí buněčného dělení během radioterapie
 • snížení pravděpodobnosti vzniku vzdálených metastáz v době diagnózy i z event. recidivy tumoru
 • určujícím faktorem efektu neoadjuvantní léčby není její délka, ale pokles PSA (čím výraznější pokles, tím lepší výsledky)

  Články
  • Neoadjuvant androgen deprivation for prostate volume reduction: the optimal duration in prostate cancer radiotherapy.

  09.01.11

  Výživa v onkologii stručně

  Pojmy


  Sarkopenie 
  úbytek hmotnosti, který se vyskytuje ve vyšším věku při nedostatečné výživě a týká se především kosterního svalstva. Od sarkopenie je třeba odlišit 
  Kachexii, při níž má úbytek hmotnosti kauzální spojitost se závažnými chorobami


  Malnutrice důsledek

  • oslabení buněčné imunity 
  • zpomalené hojení ran 
  • pokles albuminu a dalších krevních bílkovin
  • atrofie tenkého střeva a omezení resorpce živin
  • úbytek kosterního svalstva  a  omezení hybnosti

  Hodnocení stavu výživy - u onkologického pacienta pečlivé posouzení mnoha faktorů

  • pokles hmotnosti - 5-10% za určitou časovou jednotku , ukazatel podvýživy  je více než 10% pokračující úbytek hmotnosti za posledních šest měsíců
  • BMI  pod 18,5 kachexie
                
  • Laboratoř   -  albumin, prealbumin, transferin, cholinesteráza, celková bílkovina, celkový cholesterol, Fe, kreatinin, absolutní počet lymfocytů – méně než 1500/ml, T3, T4, TSH
  • další zhodnocení chuti k jídlu , plánované  či probíhající terapie ....  Doporučené denní dávky 

  • energie - 25- 35 kcal/kg
  • sacharidy 3,5- 4 g/kg
  • protein 1-2 g/Kg
  • lipidy  0,5- 1g triacylglycerolů

  Léčba (zpracovává se )


  Legislativa 

  Indikační omezení  

  V06XX
  Léčba v různých obdobích a stavech u onkologického pacienta 


  Specifická farmakoterapie


  Přípravky


  Stabilizované onkologické onemocnění 

  Kachektizace,chemoterapie a aktinoterapie
  Perioperační stres,intenzivní péče

  Odkazy
  Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (modrá kniha)
  Některé biochemické možnosti hodnocení stavu výživy 


  Potraviny  s protinádorovým působením

  02.01.11

  Varlata "vařená" na laptopu

  ten, kdo vymyslel laptop, se pravděpodobně naprosto nezajímal o reprodukční zdraví mužů; tak začíná autor svůj článek v Reuters Health. Překvapivě se totiž ukazuje, že laptop v chodu vyzařuje vysokou teplotu, která, pokud je umístěn na kolenou uživatele, může způsobit poškození spermií. A přitom stačí tak málo, jak říká studie uveřejněná v odborném časopisu Fertility and Sterility, totiž, položit


  ....vzestup teploty v šourku o jeden stupeň Celsia stačí k poškození spermií

  MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

  Translate

  Antitrombotika dnes

  Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz