30.05.10

Brachiální plexus

Vítám všechny návštěvníky těchto stránek

Pracuji jako onkoložka v jedné z nemocnic Vysočiny.

A proč tento blog?

Nebýt zlomeniny , která mne upoutala na lůžko v r. 2007, by asi 
tento blog nevznikl...

K založení tohoto blogu mě inspirovala kniha profesorky 
MUDr.. Evy Topinkové, CSc. „Obrazový atlas chorobných stavů" .
Kniha má 346 stran a při jejich četbě jsem si uvědomila, že i zdánlivě 
drobné detaily, se kterými se klinik ve své praxi denně 
setkává, občas přehlédne a  ne vždy si je  dovede také vysvětlit . 
Nutno říci, že i čas,který mne dělí od studentských let a úzkost 
specializace mohou být toho příčinou.  


Vzhledem ke snadnějšímu zpracování a přehlednosti jsem postupně přešla 
z www.medicina.bloguje.cz na tento blog,který jsem doplnila ještě pro větší 
názornost blogem Videomedicina
   
Blogy jsou  určeny  nejen lékařům a sestrám, kteří si potřebují občas oprášit 
své znalosti, hledají odkaz na potřebné stránky, ale i medikům k jejich 
studiu a hlavně poté vstupu do praxe. 

Blog chci také věnovat mým pacientům k zodpovězení dotazů, které 
probíráme v ambulanci či na lůžku k jejich lepšímu pochopení.
Samostatné stránky našeho oddělení,určené pro naše pacienty jsem umístila 
na OnkoHB

Blog není vytvořen jako výukový materiál, ale jako poznámky k dané 
tématice

Možná  blog oslovil i právě Vás

Budu velmi ráda za každý Váš námět , kritiku či nový zajímavý odkaz. 

MUDr.Ivana Havlíčková 
27.05.10

Neovaskularizace

poznámky

při velikosti nádor 1-2mm ( 1 milion buněk), přestává nádoru stačit prostá difuze živin a O2 a nádor potřebuje ke své výživě své vlastní  cévy - je  zahájena neovaskularizace

23.05.10

Neurologie odkazy

Multimediální atlas neurologie
Neurologické časopisy
Neurologie
Neurologyonline
Elearning
Neurologické vyšetření
Neurologie poznámky k atestaci
Mozkový kmen a mozeček

Serotoninový syndrom

stav nadměrné stimulace serotoninového systému. Vyniká hyperaktivací serotoninových receptorů při zvýšeném uvolňování či déletrvající přítomnosti serotoninu na synapsích, zejm. při podávání serotoninergních léků, ev. jejich nevhodné kombinaci....


(definice Velký lékařský slovník)


Klinika
Psychické změny

Neurologické změny
GIT
 • průjem,zvracení
KARVAS
 • hypertenze,tachykardie
Vegetativní
 • pocení , horečka

Vznik - následek nevhodných kombinací léků
CAVE KOMBINACE
 • SSRI + TRAMADOL
 • SSRI+ LITHIUM
 • SSRI + ERYTROMYCIN
 • SSRI + CARBAMAZEPIN

Odkazy

16.05.10

Zhoubný nádor slinivky břišní rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory


1. dědičnost 4-16%

 • Nosiči mutací genu BRCA2 mají relativní riziko onemocnět tímto nádorem 3,51x
 • HNPCC
 • Lynchův syndrom 
 • Peutz-Jeghersův syndrom
2. kouření 2x vyšší riziko ( i exkuřáci -srovnání na ůroveň rikzika u nekuřáků až po 10-15 letech)
3. diabetes, porucha gluko.tolerance 2x vyšší riziko
4. obezita 


více Medscape

Prognostické faktory

stádium onemocnění
provedení radikálního chirurgického výkonu
výkonnostní stav nemocného 
viscerální tuk v dutině břišní - zhoršuje přežití ( * )

Enhanced by Zemanta

Bifosfonáty osteonekróza čelisti

Poznámky


Riziko vzniku 


vyšší u i.v. forem


po i.v. formě 0,8-12%
po p.o. formě 0,7 pacientů na 100 000 obyvatel / rok


čím delší medikace tím větší riziko
(medián do vzniku osteonekrózy 39,3 měsíců od začátku léčby
zolendronát riziko vzniku  v prvním roce méně než 1 %, po čtyřech letech léčby se zvýšilo na 11 %. 
pamidronát riziko nižší,Bamiase)


Prevence


upozornění pacienta na riziko
preventivní stomatologické vyšetření
pečlivá hygiena dutiny ústní
pokud vysoké riziko volit pamidronát před zolendronovou k.
profylaxe antibiotiky před invazivními stomatologickými výkony
přerušení léčby - neexistují data, potvrzující snížení redukce
Články


Podpůrná léčba bifosfonáty PM 1/2009
Kostní nádorová choroba ,Z.Adam

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy,Medicína po promoci 5/2009

01.05.10

Trastuzumab

v přípravě

PubMed


Medical Tribune


NLM Gateway

Tutanchamon


Tutanchamonovy choroby a smrt  Medical Tribune 4/2010

Kongres ISOPP
ISOPP  Mezinárodní společnost onkologických farmaceutůMedicínské vyhledávače


Další
HSTAT
Medical Matrix
SAGE Journals Online


Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz