Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2010

Vítám všechny návštěvníky těchto stránek

Pracuji jako onkoložka v jedné z nemocnic Vysočiny. A proč tento blog? Nebýt zlomeniny , která mne upoutala na lůžko v r. 2007, by asi tento blog nevznikl... K založení tohoto blogu mě inspirovala kniha profesorky MUDr.. Evy Topinkové, CSc. „Obrazový atlas chorobných stavů" . Kniha má 346 stran a při jejich četbě jsem si uvědomila, že i zdánlivě drobné detaily, se kterými se klinik ve své praxi denně setkává, občas přehlédne a  ne vždy si je  dovede také vysvětlit . Nutno říci, že i čas,který mne dělí od studentských let a úzkost specializace mohou být toho příčinou.  Vzhledem ke snadnějšímu zpracování a přehlednosti jsem postupně přešla  z www.medicina.bloguje.cz na tento blog,který jsem doplnila ještě pro větší  názornost blogemVideomedicina     Blogy jsou  určeny  nejen lékařům a sestrám, kteří si potřebují občas oprášit  své znalosti, hledají odkaz na potřebné stránky, ale i medikům k jejich  studiu a hlavně poté vstupu do praxe. Blog chci také věnovat mým pacient…

Neovaskularizace

poznámky

při velikosti nádor 1-2mm ( 1 milion buněk), přestává nádoru stačit prostá difuze živin a O2 a nádor potřebuje ke své výživě své vlastní  cévy - je  zahájena neovaskularizace

Neurologie odkazy

Serotoninový syndrom

stav nadměrné stimulace serotoninového systému. Vyniká hyperaktivací serotoninových receptorů při zvýšeném uvolňování či déletrvající přítomnosti serotoninu na synapsích, zejm. při podávání serotoninergních léků, ev. jejich nevhodné kombinaci....


(definice Velký lékařský slovník)


Klinika
Psychické změny

úzkost,zmatenost,hypománie,agitovanostNeurologické změny tremor,hyperreflexie,myoklonus,ztráta koordinaceGIT průjem,zvraceníKARVAS hypertenze,tachykardieVegetativní pocení , horečka
Vznik - následek nevhodných kombinací léků po antidepresivech SSRI, nejrizikovější v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázyCAVE KOMBINACE
SSRI + TRAMADOLSSRI+ LITHIUMSSRI + ERYTROMYCINSSRI + CARBAMAZEPIN
Odkazy Wikipedia
Management of Serotonin Syndrome ReviewedCME/CE
P.Mohr: Serotoninový syndrom

Zhoubný nádor slinivky břišní rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory


1. dědičnost 4-16%

Nosiči mutací genu BRCA2 mají relativní riziko onemocnět tímto nádorem 3,51xHNPCCLynchův syndromPeutz-Jeghersův syndrom2. kouření 2x vyšší riziko ( i exkuřáci -srovnání na ůroveň rikzika u nekuřáků až po 10-15 letech) 3. diabetes, porucha gluko.tolerance 2x vyšší riziko 4. obezita 

více Medscape

Prognostické faktory
stádium onemocnění provedení radikálního chirurgického výkonu výkonnostní stav nemocného  viscerální tuk v dutině břišní - zhoršuje přežití ( * )

Bifosfonáty osteonekróza čelisti

Poznámky


Riziko vzniku 


vyšší u i.v. forem


po i.v. formě 0,8-12%
po p.o. formě 0,7 pacientů na 100 000 obyvatel / rok


čím delší medikace tím větší riziko
(medián do vzniku osteonekrózy 39,3 měsíců od začátku léčby
zolendronát riziko vzniku  v prvním roce méně než 1 %, po čtyřech letech léčby se zvýšilo na 11 %. 
pamidronát riziko nižší,Bamiase)


Prevence


upozornění pacienta na riziko
preventivní stomatologické vyšetření
pečlivá hygiena dutiny ústní
pokud vysoké riziko volit pamidronát před zolendronovou k.
profylaxe antibiotiky před invazivními stomatologickými výkony
přerušení léčby - neexistují data, potvrzující snížení redukce
Články


Podpůrná léčba bifosfonáty PM 1/2009
Kostní nádorová choroba ,Z.Adam

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy,Medicína po promoci 5/2009

Kongres ISOPP

5-8. května 2010  se koná kongres onkologických farmaceutů v Praze 


ISOPP  Mezinárodní společnost onkologických farmaceutů