Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2010

Wordle

svá slova do obrazu na Wordle
Mezoteliom léčba

v přípravě

2010 


NCCN vydala nové pokyny NCCN ™ pro Maligní mezoteliom NCCN Pokyny ™ doporučují, aby léčba pacientů s MP byla 
řízena multidisciplinární tým má zkušenosti s MP.


Možnosti léčby pro pacienty s MP jsou chirurgie, radioterapie (RT), a / nebo chemoterapií, vyberte pacientů (klinické fáze II-III, lékařsky ovladatelné, performance status 0) jsou kandidáty pro multimodalitu terapie.
Doporučená režimy pro první-line terapie patří cisplatina a pemetrexedem (Kategorie 1 doporučení). Ostatní režimy pro první-line terapii jsou pemetrexedu a karboplatina, gemcitabin a cisplatinou, pemetrexed v monoterapii a vinorelbinu jv monoterapii.

více zde 

Pleurální výpotek

Definice

nahromadění tekutiny v pleurálním prostoru, které překročilo fyziologické množství, to je přibližně 10 ml
Pro praxi
Aby bylo možné výpotek v dutině hrudní diagnostikovat fyzikálním vyšetřením, musí být jeho množství větší něž 500 mlekutina se nejprve hromadí v kostofrenickém úhlu v čáře skapulárnímaligní výpotky - Bleomycin intrapleurálně 60 mg v 50-100 ml roztoku, diferenciální diagnostika maligních v. - zde

Teratom varlete

Charakteristikagerminální tumor varleteV teratomech bývají nejčastěji přítomny struktury epidermis, dermis a kožních adnex, často bývá přítomna nervová tkáň.různě modifikované sliznice gastrointestinálního či respiračního systému.na rozdíl od ovariálních teratomů zřídka bývá přítomen parenchym štítné žlázyv teratomech varlete se neprovádí grading nezralosti, jak je tomu u ovariálních nezralých teratomů, jelikož zde nemá prognostický významNa rozdíl od ovarií totiž jakýkoliv, byť sebevíce zralý teratom varlete může u postpubertálních pacientů metastazovat


Výskyt
v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %Klasifikace MKN-O V testikulárních teratomech slovo „nezralý“ postrádá prognostický význam.
Proto poslední klasifikace WHO z roku 2004 zrušila rozdělení testikulárních teratomů  na zralé a nezralé.Chování nádoru je vždy dle převažující složky
Zralý teratom se vyskytuje často ve zbytkových nádorech po předchozí chemotera…

Retroperitoneální germinální nádory

extragonadální germinální nádory (EGGN )obecněpředpokládá se, že EGGN vznikají z germinálních buněk, které se v době ontogeneze dostaly na nesprávné místo tím, že zůstaly zadrženy neznámým mechanismem během své normální migrace z endodermu žloutkového váčku podél střední osy těla. Je nemožné odhadnout, u kolika lidí se vyskytují takovéto ektopické germinální buňky, u nichž pravděpodobně existuje vysoké riziko nádorové transformaceu mužů více než u ženčasto sdružují s vrozenými anomáliemi (Klinefelterův syndrom- mediastinální lokalizace) velký rozsah onemocnění, který souvisí s dlouhým asymptomatickým vývojem je příčinou mnohem menšího léčebného úspěchu než u tumorů v testikulární loklaizacimeta max. v mízních uzlinách, plicích, játrech a skeletu ( zde častější než u testikulárních)


charakteristika retroper. teratomu
výskyt 1-11% primárních  nádory retroperitonea. vznik je bimodální s vrcholy v prvních 6 měsících života a v rané dospělostiv dospělosti méně než 20% těchto pacientů se vyvi…

Teratom

informace zde pouze  o teratomech dospělých 


Definice


nádor sestávající ze směsi zralých tkání odvozených od všech tří zárodečných 


vrstev (entodermu, ektodermu a mezodermu)

Nádory mohou být tvořeny
plně diferencovanými zralými tkáněmi (diferencovaný zralý teratom)nebo mohou obsahovat nezralé tkáně vzhledu tkání fetálních (diferencovaný nezralý teratom).
Teratomy  prepubertálního věku se chovají zpravidla benigně. U dospělých teratomy ve 40% metastaz


Lokalizace  - pořadí s klesající frekvencíovariumvarle

v čisté formě u dospělých  mezi 2,7–7 % jako součást smíšených germinálních tumorů je mnohem častější -ve 47–50 %
přední mediastinumretroperitoneumsakrokokcygeální lokalizaceepifýzaa intrakr. prostorasi 5% teratomů postihuje ústní dutinu, nasofarynx a měkké tkáně hlavy a krku jiné části dutiny břišní 

Zachyceno na Twitteru

(Breast Cancer) Mammography Should Begin at 40, Say New Recommendations http://cli.gs/SE2Wr(Breast Cancer) Adjuvant Bisphosphonates in Endocrine-responsive Breast Cancer: What Is Their Place in Therapy?http://bit.ly/6Deit6Rare Study of Diet and Prostate Cancer Progressionhttp://bit.ly/8M2IBu(Breast Cancer) Acupuncture Reduces Vasomotor Symptoms in Breast Cancer Patients http://cli.gs/XX9JV(Lung Cancer) Green Tea May Help Cut Risk for Lung Cancerhttp://bit.ly/55PknaBreast CancerZP uhradí od 1. února mamografickou prevenci i ženám nad 70 let: http://bit.ly/4BCKXQ via @addthis
Angličtina na Twitteru


Karcinogen v čínských bylinách

Studie provedená na Tchaj-wanu zjistila zvýšené riziko vzniku rakoviny močového traktu u jednotlivců, kteří používají čínské bylinné přípravky, které obsahují kyselinu aristolochovou, karcinogen.
Jeden z produktů , o kterém je známo , že obsahuje kyselinu aristolochová je guan mu-tong
Pro studii výzkumníci srovnání zhruba 4500 pacientů, kteří byli nově diagnostikovaných s rakovinou močového traktu se náhodný vzorek téměř 175.000 lidí v běžné populaci. Vyšší výskyt rakoviny močového ústrojí byla zjištěna u pacientů, kterým byl předepsán více než 60 gramů mu-tong (které mohly obsahovat guan mu-tong), a těmi, kteří si spotřebováno 150 mg nebo více aristolochová kyseliny. Studie Analýza neupravili pro jiné byliny pacientů se mohly samy o sobě, ani pro kouření  více
Odkazy
Aristolochová kyselina v léčivých rostlinách a prostředcích na hubnutí

Kazuistiky mnohočetný myelom

Zhoubný nádor prsu rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory


Silné
expozice v ionizujícím záření
nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
karcinom prsu v osobní anamnéze
časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


Slabé
antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
zvýšený příjem tuků ve výživě

Alcohol Linked to Breast Cancer Recurrence in Older, Heavier WomenElsevier Global Medical News. 2009 Dec 10, B Batesobezita je nezávislý prognostický faktor pro mortalitu a rozvoj vzdálených metastáz po stanovení diagnózy rakoviny prsu.
Prognostické a prediktivní faktory


věk
charak…