Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2010

Data spojující sartany a onkologické riziko jsou sporná

V Lancet Oncology vyšla 14. června metaanalýza randomizovaných studií s blokátory AT1 receptorů pro angiotensin II, tzv. sartany, která naznačuje, že jejich dlouhodobé užívání je spojeno s vyšším rizikem vzniku maligních onemocnění, zejména karcinomu plic. O stručnou reakci na tyto výsledky MT požádala prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., přednostu II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Závěry, jež autoři v článku vyvozují, je třeba hodnotit s největší opatrností......

Longer therapy, iatrogenic amenorrhea, and survival in early breast cancer.

Sequential ACT improved disease-free survival as compared with doxorubicin-docetaxel or concurrent ACT, and it improved overall survival as compared with doxorubicin-docetaxel. Amenorrhea was associated with improved survival regardless of the treatment and estrogen-receptor status. (ClinicalTrials.gov number, NCT00003782.)-
.... více zde

Treatment of thromboembolism in cancer patients.

Cancer patients are at increased risk of developing venous thromboembolism (VTE). The occurrence of VTE predicts worse prognosis in cancer patients: whereas the 1-year survival in cancer patients free of thrombosis is 36%, in patients with diagnosed VTE it is 12%. The management of VTE in cancer patients is challenging because the anticoagulant treatment in these patients can be less effective and carry considerable morbidity.  více zde

Mořská houba pomáhá v boji s pokročilou rakovinou prsu

Eribulin


Nový lék patří do skupiny chemoterapeutik. Působí tak, že brání v rozmnožování nádorových buněk a způsobuje jejich odumírání. Do studie, která zkoumala účinky nového preparátu, bylo zahrnuto 750 žen. Část žen dostávala k dosavadní léčbě nový lék formou infuze jednou za tři týdny, druhá část byla léčena podle rozhodnutí svých lékařů dosavadní léčbou anebo jen paliativně (tedy se snahou zmírnit obtíže). Průměrná doba přežití bez léčby lékem z mořské řasy byla deset a půl měsíce, ženy léčené novým přípravkem přežívaly v průměru 13 měsíců. Nový lék byl též velmi dobře snášen, kvůli jeho nežádoucím účinkům muselo léčbu přerušit méně než pět procent žen......

Chemo Edges Hormonal Therapy for Neoadjuvant Treatment of Luminal Breast Cancer - OncologySTAT

Chemo Edges Hormonal Therapy for Neoadjuvant Treatment of Luminal Breast Cancer - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 20, S London
CHICAGO (EGMN) - In the neoadjuvant setting, chemotherapy tends to be more effective than hormonal therapy at reducing tumor size in women with the luminal subtype of breast cancer, which generally has a better prognosis, new data show.

Kolik snesete pití a kdy můžete zase řídit? Navštivte virtuální bar

Léčba pomocí zárodečných kmenových buněk vyvolala u pacienta rakovinu

Chlapec, kterému je nyní 17, trpí vzácnou chorobou ataxia telangiectasia (AT), degenerativním onemocněním zasahujícím do části mozku, která ovládá pohyb a řeč. Nemoc je způsobena defektem na genu ATM, nacházejícím se na chromozomu 11. AT pacienti se obvykle nedožijí ani dvacítky.

Izraelský chlapec, jehož totožnost je neznámá, byl odvezen na experimentální léčbu do Ruska. První nervové kmenové buňky, odebrané z plodů, byly  do jeho mozku a míchy vstříknuty, když mu bylo devět, a další injekce obdržel v 10 a 12 letech.......
Další články Kmenové buňky na iHNed.cz

Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer: Incidence

Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer: Incidence: "E"


ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-up

In 2006, the crude incidence in the European Union was 109.8/100 000, the mortality was 38.4/100 000 women/year. Since 1990 the incidence rate has increased 1.5% annually. Due to advances both in early detection and in adjuvant treatment, mortality rates from breast cancer have been decreasing steadily in most western countries since the early 1990s. However, it is still the leading cause of cancer mortality in women. Approximately 6% of breast cancers are metastatic at diagnosis with a 5-year survival rate of 21%. Depending on prognostic factors, in the worst scenario, up to 30% of node-negative and up to 70% of node-positive breast cancers will relapse....

Včelí produkty

Od mého  pacienta – vášnivého včelaře, jsem měla zapůjčené knihy
-Dr. Hajdůškové: Včelí produkty očima lékaře -J. Richter: Léčení včelími produkty  -  zde z knihy
Na internetu je spousta informací o léčení včelími produkty, zde jen pár poznámek nejen pro onkologické pacienty

Mateří kašička (MK)- Jedná se o výměšek hltanových žláz mladých včel, kterým je krmen mateří plod (včelí královna) po celou dobu svého vývoje a královna po dobu kdy klade. MK nikdy nepodávat u nádoru prsu, dělohy nebo vaječníků, lidem alergickým na mateří kašičku a těhotným
Jedna lžička medu snižuje obsah alkoholu v krvi o 18-40%
Základním faktorem zachovávajícím  léčivé vlastnosti medu je teplota do 50 st.C
Vstřebávání medu není delší než 2 hodiny,na 100 g medu připadá 288 kcal
Proti křečím / lýtka , víčka/ – 2 kávové lžičky + vitamín E a magnezium
Onemocnění jater ráno a večer šálek čaje s medem
Onemocnění ledvin – šípkový čaj s medem
Polyvitaminový med (prof.Jojriš) 100g včelího medu, 8mg B1, 80mg vitaminu PP, 30mg vit.C
M…

CyberKnife

CyberKnifeVýčet indikací CyberKnife: Lokalizovaný karcinom prostaty s nízkým rizikem u pacienta s očekávanou dobou přežití 5 a více letNemalobuněčný karcinom plic, stádium I a II, inoperabilní z interních příčin nebo z důvodu odmítnutí operace pacientemPlicní metastázy maligního nádoru, počet nádorových ložisek <= 3Jaterní metastázy inoperabilní z interních příčin, technických příčin (anatomická lokalita) nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem, počet nádorových ložisek <= 3Inoperabilní karcinom pankreatu s algickým syndromem (bolest VAS nad 5)Reirradiace (opakované ozáření) recidiv a metastáz u nádorů hlavy a krku a kostních metastáz v páteřiStatins, Painkillers May Upset PSA Test Results

Statins, Painkillers May Upset PSA Test Results

"Our study reveals that men regularly consuming NSAIDs [non-steroidal anti-inflammatory drugs], statins, and thiazide diuretics may have lower serum PSA levels compared to men who are not taking these medications," said Dr. Steven L. Chang, lead author of a paper published online Aug. 2 in the Journal of Clinical Oncology.

Zhoubný nádor slinivky břišní diagnostika

Diagnostika


Klinika

bolest v oblasti nadbřišku,a zad, závislost na poloze- vleže zhoršení , vsedě a v předklonu  úlevaikterushubnutícelková slabost, nauzea a zvracenívznik diabetu u cca 20% nemocných vyšetření - Courvoisierovo znamení hmatný nebolestivý žlučník při karcinomu hlavy p.
Zobrazovací metody

UZCTERCPendosonografieMR


Laboratoř

nespecifickátumor markery CA 19-9,CEA elevace známka generalizace, Ca 125 implatnační meta na peritoneuČlánky


Racionální diagnostika karcinomu pankreatu , PM1/ 2005

Truncus coeliacus

truncus coeliacustlustý tepenný kmen vystupující z břišní aorty ve výši přechodu hrudní a bederní páteře.  Záhy se dělí se na tři tepny zásobující některé orgány dutiny břišní (supramezokolickou oblast): játra, slezinu a žaludek a částečně též dvanáctník, slinivku břišní a omentum (a. gastrica sinistra, a. hepatica communis, a. lienalis). Stenóza truncus coeliacus při duodenopankreatektomii

Zhoubný nádor jícnu - novinky

Rudolf II.

Rudolf II.

Antropolog profesor Emanuel Vlček, který zkoumal Rudolfovi kosterní pozůstatky, zjistil syfilitický zánět kostí. V této souvislosti vyslovil hypotézu, že císař se zálibou v umění a alchymii trpěl progresivní paralýzou vyvolanou třetí fází luetické nákazy. S jeho diagnózou však polemizoval psychiatr profesor Eugen Vencovský. Podle jeho názoru byla Rudolfova osobnost poznamenána dědičně získanou periodickou  schizoafektivní psychózou.
Jak známo, císař nakonec zemřel 20. ledna 1612 v naprosté izolaci na Pražském hradě, když ho trůnu zbavil jeho vlastní bratr Matyáš. V oficiální zprávě byla jako příčina smrti uváděna vodnatelnost.  Při jeho známé tloušťce se tomu ani nelze divit.

Václav IV.

Václav IV.
16. srpna 1419, si Václav IV. postěžoval na bolest v levé ruce. Krátce po poledni byl však stižen dalším záchvatem mrtvice. Celé tělo mu zkroutila hrozná bolest. Podle svědectví podkomořího Jana Bechyně následovala strašná tříhodinová agónie, až král, jak napsal kronikář Vavřinec z Březové, „poražen jsa šlakem, s velkým křikem a řvaním jako lvovým náhle jest umrtven…“
Známý lékař a spisovatel profesor  Josef Thomayer počátkem 20. století soudil, že příčinou panovníkova skonu byla angina pectoris a srdeční infarkt vyvolaný rozčilením ze zprávy o novoměstské defenestraci. Oproti tomu neurolog profesor Ivan Lesný připomněl, že „řvaní jako lvové“ obvykle nedoprovází infarkt myokardu, ale může být úvodním symptomem epileptického záchvatu. Takovými záchvaty podle něj trpívají alkoholici a mnozí při nich také umírají. Další odborník, psychiatr profesor Eugen Vencovský se zase naopak přiklonil ke staršímu názoru profesora Thomayera. Připomněl, že u Václava IV. nedošlo k žádným typick…

Jan Lucemburský

Rytířský král Jan Lucemburský byl dědičně postižen silnou krátkozrakostí.Jeho otec císař Jindřich VII. byl  také silně krátkozraký a snad i šilhal. Na dědičnou rodovou krátkozrakost upozorňují i kroniky. Oba bratři Jindřicha VII. (Walram a Balduin Trevírský) byli také silně krátkozrací.


V roce 1337 při návratu z křížového tažení na Litvu začalo jeho pravé oko slábnout. Patrně se jednalo o zelený zákal. 


Panovníkův francouzský lékař Barrot se ho pokoušel léčit mastmi obsahujícími dokonce kafr a jedovatou rtuť. Králův zrak tím ještě více poškodil a Jan nakonec na pravé oko zcela oslepl. V záchvatu vzteku pak dal neúspěšného léčitele zašít do koženého pytle a hodit do řeky Odry.
O dva roky později začalo slábnout i Janovo levé oko. Král tentokrát povolal do Prahy věhlasného arabského lékaře Hadrata il Malim Mahlaka ze španělské Cordoby. Arab, poučen osudem svého předchůdce, si nejdříve nechal vystavit ochranný glejt, který mu měl zaručit bezpečný odchod z Lucemburkových služeb bez ohledu na…

Václav II.

Václav II.
Král Václav II., syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, měl od dětství chatrné zdraví. Sám papež mu dovolil, aby si ve dnech půstu dopřával maso, protože jeho nemocný žaludek prý nesnášel ryby a postní jídla. Vyhýbal se velkým shromážděním a sněmům a nejraději býval zcela sám. Míval chorobný strach z koček, nesnášel jejich mňoukání, bál se blesků a proto se za bouřky schovával do dutého oltáře s ostatky svatých. Zbraslavská kronika zaznamenala případ, kdy si sám pálil lýtka hořící svíčkou, aby se potrestal za to, že nevyslyšel prosbu jednoho šlechtice.
Z toho vyplývá, že byl těžkým neurotikem trpícím různými fobiemi a navíc i paranoikem. Historik profesor Josef Šusta například uvádí, že Václav II. „mnohdy z obavy otrávení jídlem při hostině nechal se pověsit v audienční síni nohama vzhůru, aby lépe dávil“.
Přesto tento neurotik dokázal získat hned tři královské koruny – kromě české i polskou a pro svého syna Václava III. i uherskou. Zemřel v pouhých 34 letech, podobně jak…

Na lék pro onkologické pacienty nejsou peníze

04.08.2010 06:58
Zdroj: LN
Autor: Adéla Čabanová Dosud neexistuje dohoda mezi onkologickými centry a pojišťovnami, zda bevacizumab, lék, na jehož studii se podíleli onkologové z FN Na Bulovce, budou pojišťovny skutečně proplácet. Jednání sice probíhají a vypadají nadějně, ale pacientům mohly být tyto léky aplikovány již od března.

Biomarkers Predicting Clinical Outcome of EGFR-Targeted Therapy in mCRC: Abstract and Introduction

Biomarkers Predicting Clinical Outcome of EGFR-Targeted Therapy in mCRC: Abstract and Introduction


AbstractThe monoclonal antibodies panitumumab and cetuximab that target the epidermal growth factor receptor (EGFR) have expanded the range of treatment options for metastatic colorectal cancer. Initial evaluation of these agents as monotherapy in patients with EGFR-expressing chemotherapy-refractory tumors yielded response rates of approximately 10%. The realization that detection of positive EGFR expression by immunostaining does not reliably predict clinical outcome of EGFR-targeted treatment has led to an intense search for alternative predictive biomarkers. Oncogenic activation of signaling pathways downstream of the EGFR, such as mutation ofKRAS, BRAF, or PIK3CA oncogenes, or inactivation of the PTENtumor suppressor gene is central to the progression of colorectal cancer. Tumor KRAS mutations, which may be present in 35%–45% of patients with colorectal cancer, have emerged as an imp…

Problems With DCIS Misdiagnosis: When Cancer Is Not Cancer

Problems With DCIS Misdiagnosis: When Cancer Is Not Cancer

Recent media reports of potential misdiagnosis and overtreatment of early-stage breast cancer may be frightening women away from recommended screening for breast cancer, according to a joint news release from Susan G. Komen for the Cure and the College of American Pathologists....

Aggressive Local Treatment Likely With Low PSA - OncologySTAT

Aggressive Local Treatment Likely With Low PSA - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 26, R FINN
Patients newly diagnosed with prostate cancer who have a prostate specific antigen levels of 4.0 ng/mL or below tend to receive aggressive therapy despite having a low risk of disease, according to a retrospective study of 123,934 men in the July 26 issue of the Archives of Internal Medicine...

Sipuleucel-T Prolongs Survival in Metastatic Prostate Cancer - OncologySTAT

Sipuleucel-T Prolongs Survival in Metastatic Prostate Cancer - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 28, M Moon
The immunotherapy sipuleucel-T significantly prolonged survival in a study of 512 men with metastatic castration-resistant prostate cancer, confirming the results of two smaller previous trials of this therapeutic "cancer vaccine," according to a report in the July 29 issue of the New England Journal of Medicine. The experimental treatment increased median survival by 4.1 months and raised the estimated probability of 3-year survival from 23% to 32%, compared with placebo, significant improvements in this population of men with advanced disease, said Dr. Philip W. Kantoff of the Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, Boston, and his coauthors.