31.08.10

Jak se bude letos očkovat proti chřipce

MEDICAL TRIBUNE CZ "Jak se bude letos očkovat proti chřipce"

Data spojující sartany a onkologické riziko jsou sporná


V Lancet Oncology vyšla 14. června metaanalýza randomizovaných studií s blokátory AT1 receptorů pro angiotensin II, tzv. sartany, která naznačuje, že jejich dlouhodobé užívání je spojeno s vyšším rizikem vzniku maligních onemocnění, zejména karcinomu plic. O stručnou reakci na tyto výsledky MT požádala prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., přednostu II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Závěry, jež autoři v článku vyvozují, je třeba hodnotit s největší opatrností......

22.08.10

Longer therapy, iatrogenic amenorrhea, and survival in early breast cancer.

Sequential ACT improved disease-free survival as compared with doxorubicin-docetaxel or concurrent ACT, and it improved overall survival as compared with doxorubicin-docetaxel. Amenorrhea was associated with improved survival regardless of the treatment and estrogen-receptor status. (ClinicalTrials.gov number, NCT00003782.)-
.... více zde

Capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) versus 5-fluorouracil/leucovorin plus oxaliplatin (FOLFOX-6) as first-line treatment for metastatic colorectal cancer.

...více zde

Treatment of thromboembolism in cancer patients.

Cancer patients are at increased risk of developing venous thromboembolism (VTE). The occurrence of VTE predicts worse prognosis in cancer patients: whereas the 1-year survival in cancer patients free of thrombosis is 36%, in patients with diagnosed VTE it is 12%. The management of VTE in cancer patients is challenging because the anticoagulant treatment in these patients can be less effective and carry considerable morbidity.  více zde

Mořská houba pomáhá v boji s pokročilou rakovinou prsu


Eribulin


Nový lék patří do skupiny chemoterapeutik. Působí tak, že brání v rozmnožování nádorových buněk a způsobuje jejich odumírání. Do studie, která zkoumala účinky nového preparátu, bylo zahrnuto 750 žen. Část žen dostávala k dosavadní léčbě nový lék formou infuze jednou za tři týdny, druhá část byla léčena podle rozhodnutí svých lékařů dosavadní léčbou anebo jen paliativně (tedy se snahou zmírnit obtíže).
Průměrná doba přežití bez léčby lékem z mořské řasy byla deset a půl měsíce, ženy léčené novým přípravkem přežívaly v průměru 13 měsíců. Nový lék byl též velmi dobře snášen, kvůli jeho nežádoucím účinkům muselo léčbu přerušit méně než pět procent žen......

Chemo Edges Hormonal Therapy for Neoadjuvant Treatment of Luminal Breast Cancer - OncologySTAT

Chemo Edges Hormonal Therapy for Neoadjuvant Treatment of Luminal Breast Cancer - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 20, S London


CHICAGO (EGMN) - In the neoadjuvant setting, chemotherapy tends to be more effective than hormonal therapy at reducing tumor size in women with the luminal subtype of breast cancer, which generally has a better prognosis, new data show.

Preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: ... [Colorectal Dis. 2010] - PubMed result

Preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: ... [Colorectal Dis. 2010] - PubMed result

Preoperative chemoradiotherapy with capecitabine for rectal cancer is efficacious and comparable to 5-FU (IV). It is more convenient, is well tolerated and avoids the need for inpatient admission.

19.08.10

Češka měla nádor na průdušnici. Zachránila ji unikátní transplantace


30. července 2010
Italští lékaři ve Florencii oznámili úspěšnou transplantaci rakovinou napadené průdušnice u dvou žen. Jedna z nich byla jednatřicetiletá Češka, druhá devatenáctiletá Angličanka. Byla to vůbec první transplantace průdušnice napadené rakovinným nádorem.

Kolik snesete pití a kdy můžete zase řídit? Navštivte virtuální bar

Kolik snesete pití a kdy můžete zase říddit? Navštivte virtuální bar | Animace.iHNed.cz -

Google Alarm

Léčba pomocí zárodečných kmenových buněk vyvolala u pacienta rakovinuChlapec, kterému je nyní 17, trpí vzácnou chorobou ataxia telangiectasia (AT), degenerativním onemocněním zasahujícím do části mozku, která ovládá pohyb a řeč. Nemoc je způsobena defektem na genu ATM, nacházejícím se na chromozomu 11. AT pacienti se obvykle nedožijí ani dvacítky.

Izraelský chlapec, jehož totožnost je neznámá, byl odvezen na experimentální léčbu do Ruska. První nervové kmenové buňky, odebrané z plodů, byly  do jeho mozku a míchy vstříknuty, když mu bylo devět, a další injekce obdržel v 10 a 12 letech.......


11.08.10

Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer: Incidence

Locally Recurrent or Metastatic Breast Cancer: Incidence: "E"


ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-upIn 2006, the crude incidence in the European Union was 109.8/100 000, the mortality was 38.4/100 000 women/year. Since 1990 the incidence rate has increased 1.5% annually. Due to advances both in early detection and in adjuvant treatment, mortality rates from breast cancer have been decreasing steadily in most western countries since the early 1990s. However, it is still the leading cause of cancer mortality in women. Approximately 6% of breast cancers are metastatic at diagnosis with a 5-year survival rate of 21%. Depending on prognostic factors, in the worst scenario, up to 30% of node-negative and up to 70% of node-positive breast cancers will relapse....

Včelí produkty

Od mého  pacienta – vášnivého včelaře, jsem měla zapůjčené knihy


Na internetu je spousta informací o léčení včelími produkty, zde jen pár poznámek nejen pro onkologické pacienty

*      Mateří kašička (MK)- Jedná se o výměšek hltanových žláz mladých včel, kterým je krmen mateří plod (včelí královna) po celou dobu svého vývoje a královna po dobu kdy klade. MK nikdy nepodávat u nádoru prsu, dělohy nebo vaječníků, lidem alergickým na mateří kašičku a těhotným
*      Jedna lžička medu snižuje obsah alkoholu v krvi o 18-40%
*      Základním faktorem zachovávajícím  léčivé vlastnosti medu je teplota do 50 st.C
*      Vstřebávání medu není delší než 2 hodiny,na 100 g medu připadá 288 kcal
*      Proti křečím / lýtka , víčka/ – 2 kávové lžičky + vitamín E a magnezium
*      Onemocnění jater ráno a večer šálek čaje s medem
*      Onemocnění ledvin – šípkový čaj s medem
*      Polyvitaminový med (prof.Jojriš) 100g včelího medu, 8mg B1, 80mg vitaminu PP, 30mg vit.C
*      Med snižuje hladinu fosforu v krvi
*      Popraskaná kůže na rukou mast: 125g medu , 2 žloutky , mandlový olej
*      Pyl neužívat při nádorových onemocněních , alergii a onemocnění ledvin

 Odkazy

Včelí produkty ve výživě a lékařství

10.08.10

CyberKnife

CyberKnifeVýčet indikací CyberKnife:
 • Lokalizovaný karcinom prostaty s nízkým rizikem u pacienta s očekávanou dobou přežití 5 a více let
 • Nemalobuněčný karcinom plic, stádium I a II, inoperabilní z interních příčin nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem
 • Plicní metastázy maligního nádoru, počet nádorových ložisek <= 3
 • Jaterní metastázy inoperabilní z interních příčin, technických příčin (anatomická lokalita) nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem, počet nádorových ložisek <= 3
 • Inoperabilní karcinom pankreatu s algickým syndromem (bolest VAS nad 5)
 • Reirradiace (opakované ozáření) recidiv a metastáz u nádorů hlavy a krku a kostních metastáz v páteři
Statins, Painkillers May Upset PSA Test Results

Statins, Painkillers May Upset PSA Test Results

"Our study reveals that men regularly consuming NSAIDs [non-steroidal anti-inflammatory drugs], statins, and thiazide diuretics may have lower serum PSA levels compared to men who are not taking these medications," said Dr. Steven L. Chang, lead author of a paper published online Aug. 2 in the Journal of Clinical Oncology.

09.08.10

Zhoubný nádor slinivky břišní diagnostika

Diagnostika


Klinika

 • bolest v oblasti nadbřišku,a zad, závislost na poloze- vleže zhoršení , vsedě a v předklonu  úleva
 • ikterus
 • hubnutí
 • celková slabost, nauzea a zvracení
 • vznik diabetu u cca 20% nemocných 
 • vyšetření - Courvoisierovo znamení hmatný nebolestivý žlučník při karcinomu hlavy p.

Zobrazovací metody

 • UZ
 • CT
 • ERCP
 • endosonografie
 • MRLaboratoř

 • nespecifická
 • tumor markery CA 19-9,CEA elevace známka generalizace, Ca 125 implatnační meta na peritoneu
Články


Racionální diagnostika karcinomu pankreatu , PM1/ 2005

Truncus coeliacus

truncus coeliacus

tlustý tepenný kmen vystupující z břišní aorty ve výši přechodu hrudní a bederní páteře. 
Záhy se dělí se na tři tepny zásobující některé orgány dutiny břišní (supramezokolickou oblast): játra, slezinu a žaludek a částečně též dvanáctník, slinivku břišní a omentum (a. gastrica sinistra, a. hepatica communis, a. lienalis). 
Stenóza truncus coeliacus při duodenopankreatektomii

Ikterus

08.08.10

Statin medication use and the risk of biochemical recurrence after radical prostatectomy - Hamilton - 2010 - Cancer - Wiley Online Library

Statin medication use and the risk of biochemical recurrence after radical prostatectomy - Hamilton - 2010 - Cancer - Wiley Online Library

Zhoubný nádor jícnu - novinky
OnkologySTATInternational Expert Panel on Inflammatory Breast Cancer: Consensus Statement for Standardized Diagnosis and Treatment - OncologySTAT

International Expert Panel on Inflammatory Breast Cancer: Consensus Statement for Standardized Diagnosis and Treatment - OncologySTAT

Follow High-Risk Achalasia With Endoscopy: Study

Follow High-Risk Achalasia With Endoscopy: Study

Processed Meat Linked to Increased Risk for Bladder Cancer

Processed Meat Linked to Increased Risk for Bladder Cancer

Robot-Assisted Radical Prostatectomy OK for High-Grade Cancer: Study

Robot-Assisted Radical Prostatectomy OK for High-Grade Cancer: Study

Lactate Dehydrogenase Level, Other Factors Predict Small Cell Lung Cance...

Lactate Dehydrogenase Level, Other Factors Predict Small Cell Lung Cance...

05.08.10

Rudolf II.

Rudolf II.

Antropolog profesor Emanuel Vlček, který zkoumal Rudolfovi kosterní pozůstatky, zjistil syfilitický zánět kostí. V této souvislosti vyslovil hypotézu, že císař se zálibou v umění a alchymii trpěl progresivní paralýzou vyvolanou třetí fází luetické nákazy. S jeho diagnózou však polemizoval psychiatr profesor Eugen Vencovský. Podle jeho názoru byla Rudolfova osobnost poznamenána dědičně získanou periodickou  schizoafektivní psychózou. 
Jak známo, císař nakonec zemřel 20. ledna 1612 v naprosté izolaci na Pražském hradě, když ho trůnu zbavil jeho vlastní bratr Matyáš. V oficiální zprávě byla jako příčina smrti uváděna vodnatelnost.  Při jeho známé tloušťce se tomu ani nelze divit. 

Václav IV.


Václav IV.
16. srpna 1419, si Václav IV. postěžoval na bolest v levé ruce. Krátce po poledni byl však stižen dalším záchvatem mrtvice. Celé tělo mu zkroutila hrozná bolest. Podle svědectví podkomořího Jana Bechyně následovala strašná tříhodinová agónie, až král, jak napsal kronikář Vavřinec z Březové, „poražen jsa šlakem, s velkým křikem a řvaním jako lvovým náhle jest umrtven…“ 
Známý lékař a spisovatel profesor  Josef Thomayer počátkem 20. století soudil, že příčinou panovníkova skonu byla angina pectoris a srdeční infarkt vyvolaný rozčilením ze zprávy o novoměstské defenestraci. Oproti tomu neurolog profesor Ivan Lesný připomněl, že „řvaní jako lvové“ obvykle nedoprovází infarkt myokardu, ale může být úvodním symptomem epileptického záchvatu. Takovými záchvaty podle něj trpívají alkoholici a mnozí při nich také umírají. Další odborník, psychiatr profesor Eugen Vencovský se zase naopak přiklonil ke staršímu názoru profesora Thomayera. Připomněl, že u Václava IV. nedošlo k žádným typickým projevům epileptického záchvatu – ke křečím horních a dolních končetin, slinění, pokousání jazyka, pomočení atd. Souhlasil však s  názorem, že osmapadesátiletý Václav IV. se stal obětí chronického alkoholismu.

Jan Lucemburský

Rytířský král Jan Lucemburský byl dědičně postižen silnou krátkozrakostí. Jeho otec císař Jindřich VII. byl  také silně krátkozraký a snad i šilhal. Na dědičnou rodovou krátkozrakost upozorňují i kroniky. Oba bratři Jindřicha VII. (Walram a Balduin Trevírský) byli také silně krátkozrací.


V roce 1337 při návratu z křížového tažení na Litvu začalo jeho pravé oko slábnout. Patrně se jednalo o zelený zákal


Panovníkův francouzský lékař Barrot se ho pokoušel léčit mastmi obsahujícími dokonce kafr a jedovatou rtuť. Králův zrak tím ještě více poškodil a Jan nakonec na pravé oko zcela oslepl. V záchvatu vzteku pak dal neúspěšného léčitele zašít do koženého pytle a hodit do řeky Odry. 
O dva roky později začalo slábnout i Janovo levé oko. Král tentokrát povolal do Prahy věhlasného arabského lékaře Hadrata il Malim Mahlaka ze španělské Cordoby. Arab, poučen osudem svého předchůdce, si nejdříve nechal vystavit ochranný glejt, který mu měl zaručit bezpečný odchod z Lucemburkových služeb bez ohledu na výsledek léčení. Tušil zřejmě, že to bude nutné, protože panovník nakonec stejně zcela oslepl. Ani to však Janovi, jak známo, nezabránilo ve válčení a jako slepec na koni, vedený mezi dvěma rytíři, nakonec v roce 1346 padl v bitvě u Kresčaku.


zdroj
Historie

Václav II.

Václav II.
Král Václav II., syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, měl od dětství chatrné zdraví. Sám papež mu dovolil, aby si ve dnech půstu dopřával maso, protože jeho nemocný žaludek prý nesnášel ryby a postní jídla. Vyhýbal se velkým shromážděním a sněmům a nejraději býval zcela sám. Míval chorobný strach z koček, nesnášel jejich mňoukání, bál se blesků a proto se za bouřky schovával do dutého oltáře s ostatky svatých. Zbraslavská kronika zaznamenala případ, kdy si sám pálil lýtka hořící svíčkou, aby se potrestal za to, že nevyslyšel prosbu jednoho šlechtice.
Z toho vyplývá, že byl těžkým neurotikem trpícím různými fobiemi a navíc i paranoikem. Historik profesor Josef Šusta například uvádí, že Václav II. „mnohdy z obavy otrávení jídlem při hostině nechal se pověsit v audienční síni nohama vzhůru, aby lépe dávil“.
Přesto tento neurotik dokázal získat hned tři královské koruny – kromě české i polskou a pro svého syna Václava III. i uherskou. Zemřel v pouhých 34 letech, podobně jako jeho matka, na plicní tuberkulózu. Kronikář zaznamenal, že ho trápila vysoká horečka a ukrutné bolesti, jež „prozrazovala vyčerpanost údů a ukazovala tvář, kterou pokrýval nádech modravé barvy“.
zdroj

Na lék pro onkologické pacienty nejsou peníze04.08.2010 06:58
Zdroj: LN
Autor: Adéla Čabanová
Dosud neexistuje dohoda mezi onkologickými centry a pojišťovnami, zda bevacizumab, lék, na jehož studii se podíleli onkologové z FN Na Bulovce, budou pojišťovny skutečně proplácet. Jednání sice probíhají a vypadají nadějně, ale pacientům mohly být tyto léky aplikovány již od března.

Poplatky ve zdravotnictví: v nemocnici 100 Kč za den, specialista za 200


5.08.2010 10:53
Zdroj: Právo
Autor: Václav Pergl
V programovém prohlášení vláda považuje zdravotnictví za jednu z priorit. Klade si za cíl nedopustit zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Pacienty čekají dost výrazné změny. Jednou z hlavních bude změna regulačních poplatků.

01.08.10

Biomarkers Predicting Clinical Outcome of EGFR-Targeted Therapy in mCRC: Abstract and Introduction

Biomarkers Predicting Clinical Outcome of EGFR-Targeted Therapy in mCRC: Abstract and Introduction


Abstract

The monoclonal antibodies panitumumab and cetuximab that target the epidermal growth factor receptor (EGFR) have expanded the range of treatment options for metastatic colorectal cancer. Initial evaluation of these agents as monotherapy in patients with EGFR-expressing chemotherapy-refractory tumors yielded response rates of approximately 10%. The realization that detection of positive EGFR expression by immunostaining does not reliably predict clinical outcome of EGFR-targeted treatment has led to an intense search for alternative predictive biomarkers. Oncogenic activation of signaling pathways downstream of the EGFR, such as mutation ofKRAS, BRAF, or PIK3CA oncogenes, or inactivation of the PTENtumor suppressor gene is central to the progression of colorectal cancer. Tumor KRAS mutations, which may be present in 35%–45% of patients with colorectal cancer, have emerged as an important predictive marker of resistance to panitumumab or cetuximab treatment. In addition, among colorectal tumors carrying wild-type KRAS, mutation of BRAF or PIK3CA or loss of PTEN expression may be associated with resistance to EGFR-targeted monoclonal antibody treatment, although these additional biomarkers require further validation before incorporation into clinical practice. Additional knowledge of the molecular basis for sensitivity or resistance to EGFR-targeted monoclonal antibodies will allow the development of new treatment algorithms to identify patients who are most likely to respond to treatment and could also provide rationale for combining therapies to overcome primary resistance. The use of KRAS mutations as a selection biomarker for anti-EGFR monoclonal antibody (eg, panitumumab or cetuximab) treatment is the first major step toward individualized treatment for patients with metastatic colorectal cancer.

Problems With DCIS Misdiagnosis: When Cancer Is Not Cancer

Problems With DCIS Misdiagnosis: When Cancer Is Not Cancer

Recent media reports of potential misdiagnosis and overtreatment of early-stage breast cancer may be frightening women away from recommended screening for breast cancer, according to a joint news release from Susan G. Komen for the Cure and the College of American Pathologists....

Aggressive Local Treatment Likely With Low PSA - OncologySTAT

Aggressive Local Treatment Likely With Low PSA - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 26, R FINN


Patients newly diagnosed with prostate cancer who have a prostate specific antigen levels of 4.0 ng/mL or below tend to receive aggressive therapy despite having a low risk of disease, according to a retrospective study of 123,934 men in the July 26 issue of the Archives of Internal Medicine...

Sipuleucel-T Prolongs Survival in Metastatic Prostate Cancer - OncologySTAT

Sipuleucel-T Prolongs Survival in Metastatic Prostate Cancer - OncologySTAT


Elsevier Global Medical News. 2010 Jul 28, M Moon


The immunotherapy sipuleucel-T significantly prolonged survival in a study of 512 men with metastatic castration-resistant prostate cancer, confirming the results of two smaller previous trials of this therapeutic "cancer vaccine," according to a report in the July 29 issue of the New England Journal of Medicine.
The experimental treatment increased median survival by 4.1 months and raised the estimated probability of 3-year survival from 23% to 32%, compared with placebo, significant improvements in this population of men with advanced disease, said Dr. Philip W. Kantoff of the Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, Boston, and his coauthors.

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz